is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1928, 01-01-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IC I Uitgaven van KEMINK & Zn., Ove^e^om^Itrechr^C DE NIEUWE METHODE!

EERST KUNNEN, DAN KENNEN

Volledige Rekenmethode voor de Lagere School, door A. JAGER EN A. JANSE

Deeltje 1—10 a f 0,25

Dee'tje II & „ o,50

Deeltje 12, modellenboekje a - 0,60

Handleiding, 6 deeltjes a - 0,50

ALGEMEEN ZEER GUNSTIG BEOORDEELD:

,.\Vie op hun kompas (n.1. dat van Jager en Janse) koersen gaat, volgt de goede richting. Zij gaan uit van het juiste beginsel, thans algemeen gehuldigd (maar daarom nog lang niet overal in practijk gebracht): door kunnen tot kennen!"

Het Correspondentieblad.

„Methode, die bijzonder aandacht verdient, omdat ze als gevolg van wetenschappelijk uitgangspunt, haast overal iets nieuws geeft." Paed. Studiën. v.d.L.

„Zij wijzen een nieuwen weg aan en zijn gidsen, die men veilig kan volgen." Nederlander.

„Al m'n eerste indruk is, dat deze methode belangrijk beter is, dan al wat reeds bestond." Prof. F. J. J. Buytendijk.

„Dat wij hier een methode hebben, die ook wetenschappelijk ter dege is gefundeerd en toch — of juist daarom bij uitstek practisch is. Tijdschr. v. Zielk. en Opv.leer.

JS£~~ „Onvoorwaardelijk bevelen wij haar dan ook aan."

Tijdschr. v. Ervaringsopv.kunde.

De komplete Catalogus der Uitgaven voor het Onderwijs wordt op verzoek gaarne omgaand gezonden.

Heeren Hoofden, die ons gratis periodiek „De Aankondiger" tot nog toe niet ontvangen en H.H. Leerkrachten, die prijs stellen op een geregelde toezending hiervan —- verzoeken wij beleefd ons hun adres op te geven! ;;

S nr