is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1929, 01-01-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Zij heeft een groot aantal schriftelike kursussen op allerlei gebied, waardoor leden en donateurs zich uitstekende schriftelike opleiding kunnen vexzekeren, terwijl hun bovendien een belangrijke reduksie op het lesgeld wordt toegestaan.

9. Zij tracht altijd zoveel mogelik rekening te houden met de wensen harer leden, indien daardoor het doel der organisatie bevorderd kan worden.

WAT DOET GIJ VOOR DE UNIE?

ZELFSTANDIGHEID.

I.

Het Probleem stellen!

Bei welcher Gelegenheit man mit der Selbstandigkeit anfangt, ist einerlei; aber anfangen musz man mit ihr, das liegt so im Wesen der Selbstandigkeit.

Otto Ernst.

Wie wel eens opmerkzaam heeft gadegeslagen de eerste pogingen, die een jong kind doet om „op eigen benen" te staan en dus in de letterlike zin van het woord zelfstandig te worden, zal bovenstaande opmerking van de sosiaal-pedagoog en literator Otto Ernst onderschrijven.

Feitelik is de kwestie der zelfstandigheid een héél eenvoudige, 't Is in de grond der zaak een kwestie van durven beginnen. Zou juist in die eenvoud één der oorzaken gelegen zijn van het niet te lochenen feit, dat we met de oplossing van het probleem onzer zelfstandigheid als klasse-onderwijzers betrekkelik nog zo weinig zijn gevorderd?

Stuiten we bij het zich indenken van de perspektieven, die zulk een zelfstandigheid voor school en onderwijzers zou kunnen openen, niet telkens op de moeilikheid van definiëring, van welomlijnde begrenzingen en het stellen van konkrete konklusies?

En zou daaruit dan mede te verklaren zijn, dat zovelen het maar bij een oppervlakkig praatje laten en — zich „niet druk maken" over de zelfstandigheid der klasse-onderwijzers als schoolprobleem, terwijl ze toch voor zichzelf wel zorgen in de school een behoorlike (of soms wel onbehoorlike!) mate van zelfstandigheid te veroveren?