is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1929, 01-01-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDEWAA6EN' S

KROONPIJPEN

IN GESLOTEN DOOZEN VAN 6 STUKS

KANTOORPIJPEN Laru^ettdek:o*Lr„k^

Prijs per doos 60 cent - Vraagt uwen winkelier

ONDERWIJZERS-SPAARBANK „N.O.G."

RENTE 1928: 4,62 pCt.

Ingelegd Kapitaal 7'/2 millioen gulden Reservekapitaal ruim f 250.000

Gemeente Giro Amsterdam O 1811 - Post Cheque en Girodienst 2925

Als deelhebbers kunnen toetreden allen, die bevoegdheid hebben tot het geven van onderwijs, hunne kinderen en inwonende familieleden, benevens instellingen tot het onderwijs in betrekking staande

Inlichtingen kosteloos te bekomen bij den Heer

S. BIJLSMA

PI ETER LASTMANSKADE 33HUIS . AMSTERDAM

MAGAZIJN „DE KONING VAN ZWEDEN"

KEIZERSGRACHT 149 - AMSTERDAM

24 AFDEELINGEN TELEFOON 41102 en 34058

Levering in Rekening-Courant van Dames*, Heeren- en Kinderkleeding, Manufacturen, Mode-Artikelen, Onderkleeding, Tapijten, Linoleum, Bedartikelen, Meubelen, Huishoudelijke Artikelen, Schoenen enz», enz.