is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1931, 01-01-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„te zetten, zo hoog mogelik te houden".... „Hoe eer de zelfstandigheid der onderwijzers wettelik geregeld is, hoe liever. „Ik ben er geen greintje bang voor, wat zeg ik, ik zou me er „zelf sterker door voelen".... „Geef, zou ik willen zeggen, de „onderwijzers een maksimum van vrijheid in hun klasse. Wanneer „ze met hart en ziel werken en ze willen iets liever anders dan »'gij> zeg dan ja. Het scheelt zo enorm veel, of iemand naar zijn „eigen zin en inzicht iets mag inrichten en uitvoeren".... en ten slotte: „Verdenk me niet van gebrek aan ernst, beschuldig me „niet van lichtvaardigheid, wanneer ik over geschillen van meto„diek en zo gemakkelik schijn heen te glippen. Doch, indien „mogelik, erken met mij, dat er in de persoonlike lust en liefde „van de klasse-onderwijzer — die dan toch het onderwijs moet „geven — een véél belangrijker factor in 't spel komt. Het hart „van die man is ja wat meer waard dan de voortreffelikste leer„gang en het nauwkeurigste leerplan."

En zo maar voort!

Hier vangen onze Unie-oren bekende klanken op en worden onze Unie-harten verwarmd door de gloed van een ideaal, dat in ons streven de eerste plaats inneemt. En in die stemming willen we aan ons oog laten voorbij trekken, wat onze vereniging — en wij met haar — in het afgelopen jaar beleefd heeft.

LEDENTAL.

Konden we aan het eind van het vorige verenigingsjaar zeggen: de 1000 gepasseerd, nu zijn we ook nog net op het nippertje het volgende station voorbij gestoomd, zoals het volgend staatje doet zien.

dames: heren: totaal: Aantal leden op 1 Okt. 1929 271 746 1017

Ingeschreven 54 94 148

Totaal 325 840 1165

Afgeschreven 20 41 61

Stand op 30 September 1930 305 799 1104

Van deze afschrijvingen, waren de helft (30) onvermijdelik, n.1. 12 wegens verlaten van het onderwijs h.t.1. (3 wegens vertrek naar Indië en 3 wegens huwelik) 13 wegens benoeming tot hoofd eener school (11 traden als donateur toe) 3 wegens overlijden (de kollega's Ohrtmann, Wijsveldt en Eygenraam) en 2 wegens