is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1932, 01-01-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Muziek maken is beter dan muziek hooren!

„Het is mijn vaste over= tuiging", zegt de bekende pianist Josef Hofmann, „dat men met betrekkelijk weinig techniek goede muziek kan maken op de piano en er is meer artistieke verdienste in het goed spelen van een eenvoudig stuk dan in het

probeeren om technisch de baas te worden over moeilijke stukken ten koste van de expressie".

Ook voor Uw kinderen met wellicht slechts bescheiden aanleg kan de piano dus levenslang een bron van genot beteekenen. Maar .... zorg voor een goeden leermeester en een goed instrument.

Een goede piano, die niet duur behoeft te zijn, vindt U te kust en te keur in onze magazijnen.

De betaling regelen wij gaarne met U.

H.H. Onderwijzers en Dames Onderwijzeressen speciale conditiën.

03IENIDIEIR

AMSTERDAM

SPUI 12, HOEK N.--Z. VOORBURGWAL <üeb. Eensgezinheid)

ROTTERDAM - ARNHEM - BREDA — LEIDEN.