is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1933, 01-01-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j VRAAGT PROEFNUMMER VAN

| MUIDERMAN'S SCHRIJFCURSUS 4e DRUK)

j met TOELICHTING en LETTERKAARTEN

j Uitgevers-Maatschappij C. MISSET

I te DOETINCHEM n.v.

| SCHRIFTELIJKE CURSUS MODERNE I TALEN DOOR LEERAREN H. B. S.

AMSTERDAM

I ~ j

NEDERLANDSCH M.O. - FRANSCH - DUITSCH j

ENGELSCHL.O. ENM.0. A j { : j Wekelijksche lesbrieven en correctie van ingezonden werk j

■ Leeraren:

:

j Dr. A. J. DE JONG, Dr. W. F. TIEMEIJER, Mej. A. WEPSTER j j A. DORY, J. KROON, Dr. H. WOLF, G. VAN HERWAARDEN

|

Prospectus en proefles na inlichtingen over voorstudie:

: Dr. W. F. TIEMEIJER - AMSTERDAM '

MILLETSTRAAT 32 TELEFOON 90333 POSTGIRO 1 63464

LANTAARNPLATEN

OUD EN NIEUW TESTAMENT (Rembrandt) GELIJKENISSEN naar Burnand BIJBELSCHE OUDHEDEN KERKGESCHIEDENIS KERKHERVORMING HERKOMST VAN DEN BIJBEL levert gaarne: H. BINNENDIJK - DORDRECHT j

Lijsten of afbeeldingen op verzoek Reeweg 32 I