is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1934, 01-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT DOET DE UNIE VOOR U?

1. Zij streeft aan de hand van een wel-omlijnd program:

a. naar medezeggenschap in schoolzaken voor de klasonderwijzer;

b. naar handhaving en verbetering van uw rechtspositie;

c. naar een goede salarisregeling in plaats van het huidige fooienstelsel.

2. Zij houdt u in eigen orgaan op de hoogte van alles wat voor u als klasse-onderwijzer van belang is.

3. Zij heeft een buro, waarheen ge u bij de behartiging

uwer belangen om advies kunt wenden.

4. Zij bezit een ondersteuningsfonds voor rechtskundige bijstand en steun bij onrechtmatig ontslag.

5. Zij stelt haar rechtskundige adviseur in voorkomende gevallen ten dienste harer leden.

6. Zij bepleit in het Georganiseerd Overleg voor Onderwijzerszaken krachtig de belangen der klasse-onderwijzers.

7. Zij werkt in de Onderwijs-Centrale met andere organisaties samen voor de vele dingen op het terrein van 't onderwijs, waar samenwerking nog mogelik en dus geboden is.

8. Zij tracht altijd zoveel mogelik rekening te houden met de wensen harer leden, indien daardoor het doel der organisatie bevorderd kan worden.

9. Zij doet meer dan in dit kort bestek kan worden opgenoemd en zij wil nog veel meer doen.

WAT DOET GIJ VOOR DE UNIE?