is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1934, 01-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS GRONINGEN - DEN HAAG - BATAVIA

HELDEN VAN DE DAG

WERKERS VOOR ONS ALLEN

lllilltUIII!IIUniillllll!!!i!ll!!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!lllll!lll!l!tl!llllllllllll!llll

Een leerboek voor onze opgroeiende jeugd van 12 jaar en daarboven op scholen voor Lager en Voortgezet Onderwijs Samengesteld onder leiding van K. Brants Redactie: J. H. G. van de Burgt,

Gilles van Hees en W. G. van de Hulst Medewerkers: A. J. Drewes, Ds. H. J. Heijnes, L. Keemink, P. Keuning, David Tomkins, J. B. Ubbink, H. van Wermerskerken, Mevr. J. M. Westerbrink — Wirtz en A. B. Wigman Geïllustreerd door Pol Dom TWEE DEELTJES. 2e druk a f 0,85

N. W. VAN DIEMEN DE JEL _

J U LI AN A-SERIE

Leesboeken voor de Christelijke Lagere School

Rein Klazes, Tok-Tok, Do baas van hot hok (eerste leerjear), geïll. met zwart

en twee gekleurde plaatjes door Jaap Veenendaal I 0,55

N. W. van Diemen de Jel, Henk en Riak (tweede leerjaar).

Eerste deeltje, Henk en Riek, geïll, met zwarte en twee gekleurde plaatjes door

Johan Dijkstra en Jaap Veenendaal ....... 3e druk f 0,60

Tweede deeltje, Henk bij Tante Jet, geïll. met zwarte en twee gekleurde

plaatjes door Johan Dijkstra en Jaap Veenendaal . .3e druk < 0,60

C. Vlasveld, Ditje Wessels in Holland, (derde leerjaar).

Eerste deeltje, geïll. door H. Cano 2e druk f 0,55

Tweede deeltje, geïll. door A. Wigboldus 2e druk f 0,55

S. G. Broos —Kloppers, Fred en zijn vriendjes (vierde leerjaar), geïll. met zwarte

en twee gekleurde plaatjes door Jaap Veenendaal f 0,75

I. Boven en N. W. van Diemen de Jel, Da grootste schat (vijfde leerjaar), door

J. G. Kesler 2e druk f 0,75

P. J. RISSEEUW EN G. K. DE WILDE _——_

ONS NIEUW LEESBOEK

BLOEMLEZING VOOR DE CHRISTELIJKE SCHOOL Geïllustreerd door Pol Dom, Sierk Schröder en Jaap Veenendaal Eerste deeltje, geïllustreerd in zwart en kleur, 2e druk f 0,80 Tweede deeltje, geïllustreerd in zwart en kleur .... - 0,80 Derde deeltje, geïllustreerd in zwart en kleur .... - 0,80 Vierde deeltje, geïllustreerd met zwarte plaatjes ... - 0,80 Vijfde deeltje, geïllustreerd met zwarte plaatjes ... - 0,80 Zesde deeltje, geïllustreerd met zwarte plaatjes ... - 0,80