is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1935, 01-01-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3S0A9eAII!AS!A9(ASeA9UM(lAStA9IA91Afl!A9SA9(!A9l!AiaASeA)«A}l!A9(!A9eA9ê9 « •

l N.V.VereenigdeAmsterdamsche Melkinrichtingen |

| Hoofdkantoor Prinsengracht 739 - Amsterdam - Tel. 46681 \ | Bezoekt met schoolkinderen onze hieronder vermelde Lunchrooms, |

0 welke voldoende ruimte bevatten en alwaar prima consuptie's tegen •

gereduceerde prijs verstrekt worden.

1 Depot Kalverstraat 171, tussen Spui en „De Munt". ê S „ Plantage Middenlaan 37, hoek Kerklaan, tegenover „Artis'. ' | „ Nïeuwendijk 157. bij het Centraal Station. | o „ Theetuin, Middenweg 295, hoek Kruislaan.

5 Tijdig bericht aan ons Hoofdkantoor zal zeer op prijs worden gesteld. '

•0iviiïv9iviev3ev9sv9ivisvii(vii!v9ev9ivii!v9tvsev9cwi(vievtsvgiviivi00

Voor uw vergaderingen Convocaties van Copieer-inrichting

„ECONOMIE"

Prof. Lorentzlaan 41, Zeist Spoorstraat 16, Winterswijk

Wij leveren ook bedrukt briefpapier metenveloppen, circulaires, reglementen, tekstboekjes enz.

AMSTERDAM - ENGELS

Opleiding L O en M O A

L. LEITZE, lerares M. 0. A en B

Saxen Weimarlaan 26

FRANS - ZEIST

Opleiding L.O.en Praktijkexamens

J. JAC. JANSE

Leraar M 0. Jac.Catsl. 28

Bij geen Christen Democraat mag

„DE STRIJDER"

ontbreken. Het 14-daags orgaan der CHRISTELIJK DEMOCRATISCHE UNIE geeft leiding aan de Christelijk Democratische gedachte

Prijs ƒ 0,85 per half jaar bij vooruitbetaling

Proefnummers op aanvraag

Administratie:

DE RUYTERWEG 19, LEEUWARDEN

N,V. B. SCHILTE & ZONEN - IJSSELSTEIN

HOUTWARENF ABRIEKEN

Zijn speciaal ingericht voor het vervaardigen van Schoolmeubelen voor Fröbel-, Montessori-, Imbecillen- en Ambachtsscholen

Kerk- en Sanatorium interieurs.

Vervaardigen alle speciale leermiddelen voor Fröbel-, Montessori en Buitengewoon Onderwijs.

Alles volledig Nederlandsch fabrikaat.