is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1936, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A ANMELDIN GSFORMULIER.

Ondergetekende, Onderwijzer(es) betrekking te

wenst toe te treden als lid der

Unie van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland.

Naam:

Woonplaats: Straat, enz.

N.B. De kontributie bedraagt 3/s °/o van het nettosalaris. Zij die buiten verdienste zijn, betalen niets en

Koniolon allo ror>

IWV11 U11V 1 VVlll&ll UU11 11V L HUiliUU LOV/liUp ¥ VI

bonden.

Wie lid wil worden, maar tengevolge van biezondere

/\iKnippen en in open cnveioppc ais drüKWerk inzenden aan het

Buro der Unie van Christelijke Onderwijzers, Van Lumeystraat 12, Den Haag.

omstandigheden de normale kontributie niet kan betalen, wende zich tot de penningmeester.

N.B.! Stel niet uit tot morgen,

Wat gij heden doen kunt.