is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 42, 1929-1930, no 2181, 24-07-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï?nXL7b°eW°r°dtdHenbwd

spraak al, ik zeg, dat it he^aauSsffi, SZ|£g" Zich o^W Ger*f°™™rde Kerk gelezen wordt er

J, emeente, ja, er menigmaal in goeden zin pp., zeker cachet aan weten te geven dat

hankerkf-d ïetuiSon'ssen mogen vernemen! De Tan! de meest ongure'«TMSSr

den^en^ttr.P°Sk™kr' {£&» m°'

Sta*Ja" anderen willen". Weln'u"dat

moe^ worden ïet oo^dïeif6^f)^en 6n mogen' niet

rédenen1"^^'"'oX'doorTog'!

— m r„idé

IV. Drie hoofdpunten.

nir5.aar, ,n"?.,door uitgave der Handelingen, de striid overzichtelijk ï8 geworden, wil ik vooral op drie dinïen wijzen Er is natuurlijk meer, maar wij bepalen ®ns zaken. meerdere concentratie) tot enkele hoofd-

zeide°datrHt ^0et®n Ye «'.istateeren zooals ik reeds eide dat de Synode koos tegen reorganisatip p,i voor den partijstrijd. Dit zaf^n de Synode

en aan hen, die aan hare zjjde staan! XvofkXS