is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 42, 1929-1930, no 2182, 31-07-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metiKërj

die de gevolgen willen stuiten, zonder met de oorza? Jg( te rekenen, en die meenen: 't zit alleen in de Mc"1' 'ha nen; anderen gaan nog wat verder en zeggen: j8. ^ ook bij de Ethischen; als wij die allen maar kwijt z11 zijn, dan zal de Kerk gezond zijn. ^

Zij zien niet hoe de Kerk in haar gebonden toest" vai niet alleen ziek moest worden, maar ook in alle 'É ïfe ziek moest worden. , M

Ach, als wij sommige zich noemende rechtzi»1'1 l,l(l gemeenten gadeslaan, waarin het Evangelie van ^ .t® genade voor den verloren zondaar bijkans contrair is; bij wie het een verdienste, althans een normale ^ 0tt) is om zich van de Avondmaalstafel \rerre te ho«^, a waar men het voor gansch onbetamelijk houdt God eenvoudig op Zijn Woord te gelooven; waal' f'ï Christendom niet bestaat in een zien op Jezus tus, maar in het zoeken van het heil in zichzelf Jj [i waar alle vrijheid en blijheid van den Christen ^( 5 gemist; waar het is: zwart zien en naar beneden^ ^ en zich kwellen met gebod op gebod, regel op f'? en waar men dan meent: tucht, ja die is noodig i anderen dan voor ons; wij hebben haar alleen no"! om ons van die anderen te kunnen losmaken, ^ 6!< zeggen wij daartegenover: hoe hebben wij allen o»' U den gevangen toestand der Kerk geleden; hoe het" ook wij, speciaal wij, orthodoxen, de broederlij ke t«c ^ van noode! ii

Indien er in onze Hervormde Kerk in de 19de ( f nog broederlijke leertucht was geweest, waarscM 'li lijk zouden de geestelijke stormen, die over de v/&1 ^ woeien, ook ons land en volk niet zijn voor bijgeg!>' ^ en dezelfde crisis, die nu uitbrak, zou ook dan2»" uitgebroken; dezelfde tijdvragen, die nu oprezen, den ook dan zijn opgerezen, maar.. ze zouden dan',1. , buiten de Kerk om zijn gegaan, maar in de kerkelil "