is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 42, 1929-1930, no 2182, 31-07-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ge ' de Uitgevers H, Veenman en Zonen te Wageningen, kei Intekening 12940, verschenen o.m.:

ag t Geformeerd of Ethisch ? De theologie des t Noords en die der ervaring vergeleken en ge-

'°etst, door Dr. P. J. Kromsigt .......... f 0.35

verhouding tegenover de richtingen,

|or Dr. P. J. Kromsigt ................ f 0.20

houding in den kerkdijken strijd,

'W Dr. P. J. Kromsigt ................ f 0.45

*e kerkelijke toestand in verband met V. 36 onzer belijdenis, door Dr. J. Ch.

^OMSIGT .............................. f 0.20

'^ondenheid en vrijheid in een belijdende

Wk door Prof. Dr. Th. L. Haitjema .... f0.90

Organisatie en Leertucht, door Prof. Dr. V L. Haitjema ........................ f 0.60

' huisgezin onzes Heeren, 2e druk. Bevat |°o helder en beslist mogelijk een populaire "'^handeling van de Artikelen 27—29 onzer ^ederlandsche Geloofsbelijdenis met een na^re toepassing op onze tegenwoordige kerke^ike toestanden, door Ds. T. Stigter ...... f 0.35

ffikel 36 onzer Nederl. Geref. Geloofsbelijdenis, door Ds. T. Stigter ...... f 0.50