is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 938, 22-01-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

GOLOSCHMEDlNli's PI® eMMllL i

'Ik

:-: :-: bericht de ontvangst van eene nieuwe partij :-: :-: :-:

PIANO'S en ORGELS,

wel in de Eenvoudige als Luxe Soorten :-: :-: :-:

wel in de Eenvoudige als Luxe Soorten :-: :-: :-: SPECIALE AFDEELING

2de hands INSTRUMENTEN

vanaf ƒ 30, 4A, GO, NO etc.

Ui'noodiging tot nadere kennismaking aan onze Magazijnen

Warmoesstraat 141, en Keizersgracht 305

hoek WOLVENSTRAAT. (8268)

Catalogus gratis.

Vraag ook Conditiën voor BETALING - HUUR - RUIL - STEMMEN - REPAREEREN.

HUi' Bruinbrood. HUS' Roombrood. HES' Melkbrood.

Bovenstaande broodsoorten welke door hunne aangename smaak en voedzaamheid uitmunten, mogen in geen huisgezin ontbreken.

Vraag proef. (7191)

GEBR. TAN DER WAL & Co.,

Zuiveraars, 2e Spaarndammerstraat 29, AMSTERDAM. (5950)

"VtasA

Binnen 8 dagen helder en ongehavend thuis. (8099) G. STOLK, Amstelveen.

TOCHTLATTEN, j

met prima qualiteit duffel.

Groen 30 ct., Bordeaux 35 ct. per Meter |

Zendt maat en postwissel aan (7639) $

"W. vaxv 3aaïs\jdA, |

Timmerman, Jalousiënfabrikant en Makelaar $

Zwanenburgwal 94, Amsterdam.

PHOTOGRAFIE

MAX CO§MM, Galerij 48.

uur (i-iatma).

6 Albumportretten met proef ƒ 2.— 42 » » » »3.—

GLANZEND.

6 Albumportretten met proef ƒ1.— 12 » » » »1.50

1 Cabinetportret »1.—

Volgende exempl. per stuk. . » 0.50 6 Cabinetpnrtr m. pr. (7 st.). » 3.50 SALONFORMAAT. ƒ2.50, ƒ4.—, ƒ6.— en hooger.

Vergrcoten naar oude portr. zeer billijk. —

1 Cabinetportret. .1 » 1.50

Volgende exempl. per stuk . .» 0.75 SALONFORD1AAT. ƒ 3.50. f 6.—, ƒ 9.— en hooger.

Broches, Dasspelden etc. naar iedere fotogr.

Orgel- en Pianohandel,

IJl I 9 DAMRAK bij hst Centraal-Station.

ORGELS

zijn in onze Magazijnen geëxposeerd in groote verscheidenheid van modellen en prijzen

" tot gebruik in Salon, Huiskamer, Verenigingslokaal. Zaal en Kerk.

Catalogi op aanvrage f au co.

OPGERICHT 1875. Ook Orgels en Piano's in eiken gewenschten stijl en elke houtsoort.

PIANO'S

voorhanden uit de fabrieken van

SGHIEDMAYER & SOEHNE

(Stamm-flrma),

RÖHHILDT, RITMÜLLER, CARL niilVD, GARH, en anderen.

CACAO 1IAN DER TAS IS EEN SPECIAAL FABRICAAT.

Als waarborg bevat elk pak een scheikundig attest, en de onsjes (eenvoudige verpakking) zijn geplombeerd (CACAO V- D. TAS), wegens namaak van onze verpakking wat voor het deugdelijk artikel pleit. (7967)

Pnjs is f 1.00 per 5 Ons. - f0 50 per 2ya Ons. - f0.20 per Ons. - Verkrijgbaar bij:

Bijbels en Kerkboeken.

48 «OZENCiRACIIT 48. (7000)

F. L. VAN DER BOM, Boekbinderij

„0E NEDERLANOSCHE SPAARKAS"

(Hoofdkantoor: Heerengracht 62, Amsterd.

DOEL Utkeering van een kapitaal na hoogstens 12 jaren door middel van stortingen vanaf ƒ2.50 per maand gedurende 10 jaren. Men kan ook per kwartaal, halfjaarlijksch of ineens storten.

Prospectus wordt op aanvrage gratis toegezonden. (6419) Soliede en actieve agenten kunnen geplaatst worden.

BOEK: EN HANDELSDRUKKERIJ

T. SNEL H1Ü.

i=^ BLOEMGRACHT 6 - AMSTERDAM. ^ m Binderij, * Advertentiebureau, » Stempelfabriek. Kantoor-, School- en Teekenbehoeften. 1

MAGAZIJN VAM PAKKEPARTOUTS. =

Helder Wasiclieu.

DAMES! wilt gij uw Waschgoed door bronwater behandeld hebben,

zendt dan briefkaart aan B. KOK-DE BRUIN, Brouwersgracht

20—28, Amsterdam. (8155)

liroct goed 4, klem o, l en 1 cent per stuk. Wollen Dekens stoomen 40 en 50 ct. Katoenen Dekens 40 en 50 ct. Molton Dekens 20 en 25 ct. Alles met 8 dagen thuis. Let s. v. p. op het adres:

Brouwersgracht 26 en 28.

^oek- en Courantdrukkerij: de Roevjêr Üröber & Bakels, Amsterdam,