is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 953, 07-05-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'**********************"****""*'*£"Ir************************************************,

VERHUIZINGEN.

Den leden der Kerk wordt dringend

Teracocht, in geval Tan Terhuizing

daarvan schriftelijk mededeeling te doen aan het bureau van den Kerkeraad, Keizersgracht 566 of aan een der ouderlingen; of aan de kosterij Tan de Keizersgracht, Kaam-, Funenof Boomslootkerk,alwaar bussen zijn geplaatst; en dan met duidelijk opgave der NAMEN en VOORNAMEN VOLUIT Tan ALLEN die tot het gezin behooren, voor zooTer zij tot het H. Avondmaal zjjn toegelaten, alsook van waar en waarheen zjj verhuizen.

Eveneens wordt men dringend verzocht bericht Tan OTerlijden te zenden Tan leden der Kerk.

Voorwerpen, in de kerkgebouwen gevonden, gelieve men af te geven bij den koster, daarop recht hebbenden kunnen ze bij dezen terug bekomen.

, *, Aan de Gemeente wordt bekend gemaakt dat de collecte voor den kerkedienst zal gehouden worden op Zondag 14 Mei e.k. aan het einde van alle godsdienstoefeningen, waarin het H. Avondmaal niet bediend wordt.

, * . De predikanten zullen Maandag vergaderen ten huize van ds Gispen.

, Vergadering van brs Ouderlingen op Vrijdag 12 Mei, 's avonds ten 7i/a ure Kerkstraat 109. P. J. RULLMANN.

, * , Tot de gemeenschap der Kerk zijn toegelaten :

Andries Pieter Bechtold, Tollensstraat 65. Klaasje Klaasses, Amstelstraat 11.

Michel Johannes Rombout, Govert Flinckstr. 97. Rinse Jacobus Zult, Gerard Doustraat 16.

Akke Zult—Grondsma, idem.

r , Aan het opzicht van den kerkeraad heeft zich onttrokken:

Aaffien Veldman, Willemstraat 18.

, * , Toegang tot het Avondmaal wordt gevraagd door:

Pieter Geldtelder, Prins Hendrikkade Kweekschool.

Bertha Ruijs, Binnenkant 28.

Margaretha Dogger, Pieter Nieuwlandstraat 5. David Willem Glimmerveen, Pieter Vlamingstraat 27 1U.

Johanna Margaretha Zijlstra, Frederik Hendrikstraat 172.

. * In de maand April 1905 zijn in deze gemeente gedoopt de volgende kineeren:

Johan Friedrich Hoffmann, Cornelia van der Vaart, Alida Johanna Hallewasse, Tjietsk Dijkstra, Willem Pieter Cozijnsen. Jacoba Christina Wilhelmina Glimmerveen, Marretje Jacoba Spruit, Gerardns Philippus van den Berg, Anna van der Zee, Neeltje Aleida Muller, Cornelia Jonker, Cornelia Weijdom, Guusje Falieanie, Aleida Gerarda Minderaa. Margaretha Maria Catharina Barger, Jan Kersting. Johannes Carel Zoomers, Alida Hendrika Eden, Elisabeth Aukje Siedenburg, Gerrit Buchner, Sjoerd Hendrik Vogelvang, Andries Anthonie Andriese, Christiaan Mastenbroek, Hendrik Hoekstra. Anna Jacomina Droogendijk, Jansje rauw, Adriana Ekhart, Grietje Snel, Adriana Margaretha Allijn, Jan van Woensem, Hinke van Woensem, Albert Forma, Maria Geertruida Koopman, Sible Jasper, Johanna Geertruida Hörchner, Josina van den Berg, Geertruida Machtilda Kromkamp, Christina Gesina Bernardina Helmers.

", * In de maand April 1905 zijn met kerkelijke attestatiën in deze gemeente zich komen vestigen :

Barend Kuiper, Prinsengracht 184, van NoordAmerika.

Willem Gerhardus van Ilartesveldt, Ferd. Bolstraat 106, van Nijmegen.

Geertruida van Hartesveldt—Stulen, idem van idem.

Hendrik Clemens, Van Domselaerstraat 41, 3 hoog, van Katendrecht.

Pieterneila Cornelia Clemens—Bouman, idem, van idem.

Gerard van Oversteeg, Engelantiersgracht 16, van Rotterdam.

Trijntje Bloem, Ter Haarstraat 17, van Enkhuizen.

Jantje Bos—Klokker, Kattenburgerstr. 22, 2h., van Smilde.

Gijsbertha Torenvliet, Blankenstraat 37, van Transvaal.

Alida Torenvliet, Blankenstraat 37, van Scheveningen.

Johan Coenraad Jaakke, Fagelstraat 100, van Hilversum.

Wilhelmina Gerardina Jaakke—Houpt, idem, van idem.

Meint Fokke Scherpbier, Bloemgracht 132, van Utrecht.

Geertruida Anna v. d. Hoeven—Lotgering, v. Ostadestraat 145, 1 hoog, van Overtoom.

Johan Wilhelm ven Elferink, Vrolikstraat 467, van Naarden.

Gerrit van der Wilt, Waterlooplein 116, van Breukelen.

Jolian Adam Schaap, de Ruij terstraat 55, van Amstelveen.

Wilhelmina Schaap, idem, van idem.

Jan Floris van de Wateren, Hoogte Kadijk83, van Watergraafsmeer.

Mathea van de Wateren—van Vloten, idem, van idem.

, *, In de maand April 1905 zijn met

kerkelijke attestatiën uit deze gemeente

vertrokken:

Johan Willem Stier, Van Woustraat 108, naar Watergraafsmeer.

Johanna Jacoba Stier—Van Westen, idem naar idem.

Anna Frederika Kouveld, Overtoom 135, naar Haarlem.

Cornelia Kouveld, idem naar idem.

Sara Cornelia Kouveld, idem naar idem.

Jansje van Es, Reguliersgracht 80, naar Haarlem.

Alida Wieffering, Amsteldijk 67, naar Hilversum.

Debora Wieffering, idem naar idem.

Adrianus Martinus van den Berg, ...?... naar Delft.

Foppe Nuis, Van Breestraat 3, naar Sloterdijk.

Maria Nuis—Van Dijk, idem naar idem.

Ebenhaëzer Poesiat, Dapperstraat 18, naar Hilversum.

Maria Helena Poesiat—Van der Hilst, idem naar idem.

Marretje Verhoogt, Cruquiusstraat 2, naar Naarden.

Hendrik den Duijn, Rustenburgerstr. 177, naar Oosterheek.

Jansina Maria den Duijn—Abesz, idem naar idem.

Hendrik Wijnands den Duijn, idem naar idem

Hendrik Ruimschoot, le Jan v. d. Heijdenstraat 48, naar Oosterbeek.

Johanna Wilhelmina Sophia Huijgens, Huidekoperstraat 4, naar Duisburg.

Klaas Gaasterland, le Ilugo de Grootstr. 25, naar Watergraafsmeer.

Catharina Gaasterland—Kwast, idem naar idem.

Gerrit Golsteijn, Foeliestraat 36, naar Watergraafsmeer.

Alida Margaretha Golsteijn—Hartman, idem naar idem.

Jannes Pieter Verhagen, 3e Weteringdw.str. 36, naar N. Amerika.

Henriette Georgine van Nierop, Prinsengracht, naar Rotterdam.

Marretje Danijeje, Westerstraat 241, naar Overtoom.

Johanna Harmanna Belgraver, Overtoom 222, naar Pernis.

Marritje Pronk, Pieter Nieuwlandstraat 53, naar Watergraafsmeer.

Lammetje Geskes, Keizersgracht 58, naar Wolvega.

^ Anna Christina Elisabeth Mond—Kuijper, Kei¬

zersgracht 1 ui, naar JNijmegen.

Dirk Paulus Wassenaar, . . ? . . naar Weesp.

Catharina Hendrina Wassenaar—Putman, idem naar idem.

Catharina Haije—De Steenwinkel, Singel 12, naar Utrecht.

Gerardina Johanna Haije, idem, naar idem.

Anna Geertruida Jacoba Haije, idem, naar idem.

Evert Houtkoop, Wijttenbachstraat 97, naar Haarlem.

Hermina Houtkoop—Steinrotte, idem, naar idem.

Simon Voetel, Kinkerstraat 19, naar Overtoom.

Neeltje Voetel—Mets, idem, naar idem.

Alida Anna Maria Voetel, idem naar idem.

Johannes Hendrik Frederik Santman, Rozengracht 19, naar Bussum.

Maria Cornelia Jacoba Santman—Van Vulpen, idem, naar idem.

Sjoertje van der Velde, Heerengracht 110, naar 's-Gravenhage.

A. Verhoog, Govert Flinckstraat 97, naar 's-Gravenhage.

M. Verhoog—Ebberson, idem, naar idem.

Neeltje Ileijnink, Amsteldijk 10, naar Ede.

Petronella van den Dungen, idem, naar Geldermalsen.

Hendrik Maria Bruinink, Keizersgracht 399, naar Zeist.

Jannetje II. Bakker, St. Antonie Breestraat 65, naar Urk.

Christiaan Arie van den Bosch, Jacob van Lennepkade 62, naar Overtoom.

Elisabeth Catharina van den Bosch—Golstein, idem, naar idem.

Johanna Elisabeth Koning, Utrechtschestraat 30, naar Ermelo.

Hendrina Margaretha Schröder, Grensstraat 49, naar Watergraafsmeer.

Johannes Theophilus Plomp, idem, naar idem.

Dorothea Elisabeth Plomp, idem, naar idem.

Carel Bernhard Plomp, idem, naar idem.

Elisabeth Bruch—van der Sande, Wijttenbachstraat 70, naar Haarlem.

Trijntje Rot, Groenburgwal 1, naar Zaandam.

Elisa Frederika Maria Roelants, Binnen-Gasthuis, naar Utrecht.

Cornelis Ingwersen, Stadhouderskade 3, naar Watergraafsmeer.

Anna Elisabeth Ingwersen—Rootlieb, idem, naar idem.

Alida Ingwersen, idem, naar idem.

Gesina Ingwersen, idem, naar idem.

Arnold Ulrinus Ingwersen, idem, naar idem.

Gecommitteerd zijn voor wijk I, omvattende de buurten A, B, C, D, E, F, P, Q, W, X, IJ, KK, LL en ZZ (westelijk deel): praeses: ds W. H. Gispen, Spinozastraat 19.

Ouderlingen:

A. Hein, Voetboogstraat 18, voor de buurten A, B, W, X, en IJ;

Joh. van Oostveen, Prinsengracht 478, voor de buurten C, P en Q;

voor de buurten D, E, F en KK;

P. Moen, Lange Niezel 17, voor de buurt LL;

J. H. G. Robbers, Ruyschstraat 65, en J. L. Persenaire, Groote Wittenburgerstraat 146, voor het westelijk deel van buurt ZZ. (begrensd door 's-Gravezandestraat, Beukenweg, de spoorliin, Marcusstraat. Binnen-Amstel en Mauritskade).

Diakenen:

J. van der Tas, Leidschestraat 105, voor de buurten X en IJ;

C. F. von Meyenfeldt, Spuistraat 268, voor de buurten C, P en Q;

, voor de

buurten D, E en F;

, voor

de buurten KK en LL;

W. P. Voorham, Oosterpark 46 voor de buurten A, B, W en ZZ.

, * » Wijk II. Vergadering der corporatie Maandag 8 Mei, des avonds 8 uur, Boomslootkerk.