is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT MAANDBLAD VAN HET NEDERL. GENOOTSCHAP VOOR LANDBOUWWETENSCHAP 50ste JAARGANG 1938

Inhoud van den 50sten jaargang van het Landbouwkundig Tijdschrift 1938. 1. Landbouw in het algemeen, Onderwijs, Voorlichting, Organisaties, Vereenigingen. Voorwoord bij de iste aflevering van den Sisten jaargang, tevens Jaarverslag over 1938, door T. A. C. Schoevers . . .. . . .. 1 Verdere bijdrage tot de agronomische kartografie en toponymie van Wageningen en omg., door Dr. Ir. W. A. J. Oosting 108 Organisatie van het Landbouwkundig Onderzoek, door Prof. Ir. C. Broekema •. 173 Organisatie van de samenwerking van autonome wetenschappelijke instellingen, door Prof. Dr. O. de Vries 191 De Organisatie van het Landbouwkundig publicatiewezen, door A. P. v.d. Briel . . . • 208 Mededeelingen van het Nederl, Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs 251, 641 De 18de Indische Landbouwweek, door de Regelingscommissie .. .. 274 Beschouwingen over den Indischen Landbouwvoorlichtingsdienst, door G. I. Vink 313 Boschbouwkundig congres in N.0.-Indië, geh. te Malang op 22 April 1938 • • • • • • • • 479 Jaarlijksche bijeenkomst van Wageningsche landbouwkundigen te Bandoeng op 5 en 6 Maart 1938 483 Installatie van de Commissie tot Bevordering der studie van de Geschiedenis van den Landbouw in Nederland 545 Mededeelingen van het Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs . . 641 De biologisch-dynamische landbouwmethode, door Ir. W. G. van der Kloot .. .. • • 569, 661 De studie der plattelandscultuur en ons landbouwonderwijs, door H. Ramaer 620 Bijzonderheden over de aardappelteelt in Brazilië, Uruguay' en Argentinië, door Dr. Ir. J. C. Dorst 952 Nieuw verschenen boeken op landbouwgebied, gerangschikt door Dr. Ir. J. G. Ossewaarde .. 61, 151, 252, 463, 547, 636, 747, 834, 917 Boekbespreking 467, 469, 551 2. Landbouweconomie, Landhuishoudkunde, Agrarisch Recht. Leergang over: De Sociaal-Economische invloed van Nederlandsch- Indië op Nederland 172 Indo-Grondrechten, door Prof. Dr. A. Neytzell de Wilde 276 lets over den handel in vruchten in Nederlandsch-Indië, door Ir. E. L. Levie 392 Kaas- of boterexport, door Ir. M. K. Hylkema 716 Nieuw verschenen boeken . . 61, 152, 252, 463, 547, 637, 747, 834, 917 Keferaten en Mededeelingen 488, 566, 763 Boekbespreking . . 66