is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onopgeloste vraagstukken betreffende de aardappelcultuur, door G. A. van der IVaal • 729 Over den samenhang tusschen groeifactoren en opbrengst, en de principes, die dit verband bepalen, door Dr. F. van der Paauzv .. . . 795 Het kweken van nieuwe aardappelvariëteiten en hetgeen daarmede verband houdt, door Ir. J. A. Hogen Esch .._ . . 94° Bijzonderheden over de aardappelteelt in Brazilië, Uruguay en Argentinië, door Dr. Ir. J. C. Dorst • • 952 De teelt van aardappels en de conserveering daarvan, door Ir. W. J. Deives 1033 Nieuw verschenen boeken .. 62, 154, 243, 464, 548, 638, 748, 836, 919 Referaten en Mededeelingen, Literatuuroverzichten 69, 164, 238, 471, 559, 645, 842 Boekbespreikng 468, 551, 553; 644, 840 6. Boschbouw. De stand der reboisatie in verband met de industrialisatie in Oost- Java, door P. K. Heringa .. 359 Het Hars- en Terpentijnbedrijf in Ncderlandsch-Indië, door H. Oosterling _ ;4 373 Boschbouwkundig congres in N.0.-Indië, geh. te Malang op 22 April 1938 – .• 479 Nieuw verschenen boeken . . 62, 158, 253, 465, 549, 639, 748, 836, 920 7. Tropische en subtropische cultures, Zuid-ASrikaansche Landbouw. De 18de Indische Landbonwweek: Indo-Grondrechten, door Prof. Dr. A. Neytsell de Wilde .. .. 276 Resultaten van recente veldproeven met katoen op Java en Madoera, door Ir. J. F. Dekker .. .. . • • • . • 292 Beschouwingen over den Indischen Landbouwvoorlichtingsdienst, door G. J. Vink 3L3 lets over de virusziekten van tropische cultuurgewassen, door Prof. Dr. H. M. Quanjer 324 De bodemkundige gesteldheid van veengronden in Z.0.-Borneo, in verband met hun bevloeiing voor sawahbouw, door Ir. 1. W. van Dijk • • 339 Het serieprincipe bij veldproeven, door Prof. Dr. O. de Vries . . 340 De stand der reboisatie in verband met de industrialisatie in Oost- Java, door P. K. Heringa 359 Het Hars- en Terpentijnbedrijf in Nederl.-Indië, door H. Oosterling _ 373 lets over den handel in vruchten in Nederl.-Indië, door Ir. E. L. Levie .. .. 392 Conserveringsmethodes inde Conservenindustrie, door L. C. J. van Baal . • • • 399 Het insecticide Derris elliptica, cultuur en bereiding, door /. W. Zaayer,Li .. 902 Bijzonderheden over de aardappelcultuur in Brazilië, Uruguay en Argentinië, door Dr. Ir. J. C. Dorst . . .. 952 Nieuw verschenen boeken .. 63, 156, 253, 465, 549, 639, 749, 837, 920 Referaten en Mededeelingen, Literatuuroverzichten 79, 170, 268, 484, 566, 658, 763, 852, 932 8. Cultuur- en proeiveldtechniek, Werktuigen, Gebouwen, Technologie. Het serieprincipe bij veldproeven, door Prof. Dr. O. de Vries .. . . 340 Het Hars- en Terpentijnbedrijf in Ned.-Indië, door H. Oosterling . . 373 Conserveringsmethodes inde Conservenindustrie, door L. C. J. van Baal 399 Het drogen en bewaren van de maisoogst, door Ir. J. J. Manschot . . 423 Verslag vaneen aardappelproefveld van den R.K. Jongen Boerenstand om den invloed van de potermaat en den pootafstand op de opbrengst van aardappelen na te gaan, door P. Brooymans 516 Het ruiteren van hooi, door Dr. Ir. H. J. Frankena 590 Normalisatie bloempotten, door K. F. W. Henneke 689