is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJVOEGSEL van het landbouwkundig tijdschrift, maandblad van het nederl. genootschap voor LANDBOUWWETENSCHAP. SOSTE JAARGANG JANUARI 1338

Men wordt dringend uitgcnoodigd onjuistheden in deze lijst, die bijgewerkt is tot 1 Januari 1938, ter kennis van den secretaris te brengen. 1. A. C. SCHOEVERS, Nassauweg 28, Wageningen. Leden van het Nederiandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap ') Aartsdiocesane R. K. Boeren- en Tuindersbond, Arnhem, Nieuwe Kraan 29. A artsen, Dr. Ir. J. P. van, Institut International d’Agriculture, Rome, Villa ümberto I. Addens, Ir. :N. H. H., Arnhem, Schelmscbe weg 13. Addens, N. G., Bellingwolcle. Akkeringa, J., Rantau Prapat, S.O.K. % Alphen, C. van. Den Hout, Gem. Oosterhout K go. Alphen, Ir. J. C. A. van, Leeraar R.K. Landb. Winter Sch., „ Hulst, ,St. Jansteen, Absdaalsche weg C 103, Post Hulst, s Alsbach, Ir. W. /., ass. Senembah Mij,, Tandjong Morawa, Heli, S.O.K. „ d Ancona, Ch. J., Velp, Beekstraat 52. § d'Angremond. Dr. A.. Directeur Proefstation v.d. AVROS Medan, S.O.K. Ariëns, Ir. A. Th., Rijksveeteeltconsulent, Ginneken, Wilhelminastraat 68. Arkel, A. H. G. van, Inspecteur der Registratie en Domeinen, Meppel. % Arrhenius, Dr. 0., Pamla Haga, Stockholm 6, Zweden. Arts, Ir. Th., Heiloo, Westerweg C 238. ,r- w- A. van, Dir. Coöp. Zuivel-Export Ver. „Brabant”, Breda, Ceresstraat 51. Aziatische Handelmaatschappij voor Meststoffen, N.V., Landbouwk. Afd. van de Aziatische Handel Mij. voor Meststoffen, Batavia C., Soekaboemiweg 26. Baas Ir. J. S., St. Anna ter Huiden, bij Sluis. fokker Arkenia, Ir. F. W.. Westernieland (Gr.). * nO, ,er’ Prof- Ar. D. L., Hoogleeraar L. H., Wageningen. akker, Ir. J. W.. Heemse, Hardenberg. Rhif’'’ ~’r Diemen> Plartveldscheweg 65. akker, Ir. W., Rijksveeteeltconsulent, Assen, Vaart 58. •p' jj, r fen § yóór„den «aam beteekent: tevens lid van het „Neder-Endsch va? Landbouwkundig Ingenieurs”, resp. van het „Neder° beteekpin t-SCh /nstituut van Wagenmgsche Landbouwkundige Ingenieurs”. het Neder].-IncHsch^nsthmu" Nederlandsch> thans waarschijnlijk van

1