is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* Fransen, Ir. J. J., Arnhem, Amsterdamseweg 18. Frens, A. AL, Dierenarts, Physioloog ‘R.L.P.S., Hoorn, Gouw 17e. * Fnngs, Ir. H. M. C., Welten bij Heerlen, Weltertuinstraat 54. § Gcbuis, Ir. L., Koepang, Ned.-0.-I. Geerlings, A., Senembah Mij., Two Rivers, Medan, S.O.K. Geerts, Prof. Dr. J. M., den Haag, v. Stolkweg 11. Gelderblom, J. A., Kota Pinang, 5.0.K., Ond. Soemoet. Geluk, J. A., Secretaris Alg. Ned. Zuivelbond, den Haag, Hugo de Grootstraat 13. Genootschap t. hev. v.d. Landbouw in Drenthe, Assen, Vaart Z.Z. 3. Gerber, Ir. C., Voorthuizen, Gb. 120. * Gerbranda, G., Houtvester Staatsboschbeheer, Heemstede, Rembrandtlaan 32. Gerlings, Ir. C., Landbouwconsulent, Bodjonegoro. Gerritsen, D., Snouckaertlaan 6, Amersfoort. * Gerritsen, Ir. 8., Rijkslandbouwconsulent, Londen, W. 2, 40 Cleveland Square. Geytenbeek, G., Hoofd landb. school, Purmerend. § Giessen, Ir. C. v.d., Buitenzorg, Java, Boeboelak 18. Ginneken, Dr. P. J H. van, Bergen op Zoom. Goedewaagen, Dr. M. A. J., Groningen, Oosterstraat 58a. Gonggrijp, J. W., Amsterdam, Schubertstraat 37. Goossens, Dr. Ir. J. A. A. M. H., Phytopatholoog b. d Plantenz.k. Dienst, Wageningen, Rijksstraatweg 59. § Goslings, Ir. H. W., Soemberhardjo, Pemalang S.O. G'ótz van der Vet, J. C. L., Inspecteur van den Landbouw voorlichtingsdienst, Djocjokarta, Graaf, Dr. C. de, Utrecht, W. Barentzstraat 31. Grashuis, Dr. J., Arnhem, Huygenslaan 57. * Groeneveld, Dr. Ir. B. J. 8., Leeuwarden. Groeneveld, J., Hoofd L. Landb.sch., Steenwijk, Tuksche weg 63. § Groenevelt, Ir. P. H., Pengalangan bij Bandoeng, Gouv. Kina en Theebedrijf. * Groenewolt, Ir. J. K., Wageningen, Eekmolenweg tobis. Groninger Mij. van Landbouw, Groningen, Martinikerkhof 33. * Groot, Lr. H. de, Rotterdam, Schieweg 52 D. Groot, N. /., Enkhuizen, Kuipersdijk 64. Haisma Jr., Tj. H., Bergum (Fr.), Sch.str. 403. Haan, Dr. H. de, Wageningen, Prof. Ritzema Bosweg 6. * Haan, Ir. K. I. de, Bergen op Zoom, Arnoldus Asselbergsstr, 33. Hamen, J. van, Hoofd L. Landb.sch., Hees bij Nijmegen. Haaren, P. J. van, Tilburg, Spoorlaan 50. Haastert, Mr. H. van, Secretaris v.d. R.K. Ned. Boeren- en Tuindersbond, den Haag, Bezuidenhout 76. Habers, Ir. L., den Plaag, 2e Adelheidstraat 174. § Hackenberg, Ir. P. N., Landb.consulent, Middelburg, Burg 6. Hage Js., Is., St. Maartensdijk (Z.), Bijenkorf. Hamelijnck, H., Land- en Tuinb. ond., Beek en Donk. * Hanken, H. A., Goes, Patijnweg B 83. * Hanraets, Ir. J. M. Directeur N.V. Gront mij., Zwolle, Emmastraat 1.

6