is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Harkema, A., Land- en Tuinb. onderw., Zevenhuizen, gem. Leek, * Harmsen, Ir. G. W., Medemblik, Wieringermeer. § Harst, G. A. van der, Malang. Hartigh, T. den, Klaaswaal, Oud-Cromstrijensche dijk 355. * Have, A. van der, Tuinbouwkundige, Kapelle bij Goes. Haseloop, Ir. J. G., oud-Rijkstuinbouwconsulent, Alkmaar. Heek, G. J. P. van, Buurse. Heel, M. van, Nijmegen, Balistraat 13. § Heilbron, M. W., Superintendent ’s Lands Caoutchouc Bedrijf, Batavia. Heilijgers, N. M., Ned. Ind. Landbouw Mij., Soerabaia, Willemskade. * Hellinga, Ir. K. J., Lekkum 22 (Fr.). Hemessen, O. C. van, Hoofd Lagere Landbouwschool, Ede. Hetterschij, Dr. C. W. G., Scheikundige a/h R.L.P.S., Groningen, Brugstraat 21a. § Heubel, Ir. G. A., Tandjong Karang, Ned.-0.-L, Oranjelaan. Heuff, Ir. A. G. C., adres onbekend. § Heuff, Ir. A., Ketanggoengan West, Sumatra. Heugten, L. van, Utrecht, Servaas Bolwerk 13. § Heusden, Ir. W. C. van, Batavia C., Tosariweg 28. * Heymeyer, Ir. G. J., Klundert, Prinsenhof. § Hüdering, Ir. G. 1., c.o. Kali Doeren, Djakroto, Java. Hissink, Dr. D. J., Directeur Bodemkundig Instituut, Groninggen, Verlengde Oosterweg (Achter het Sterrebosch). Hoekstra, C., Hoofd Chr. L. Landb. Sch., Dalfsen. ~H of stede Oud-Bussem”, N.V. Melkerij, Naarden. * Hofstede, Ir. P. ter, Voorburg, v. Halewij n'laan 322. Hollandsch Zweedsche Zaad-Maatschappij, Amsterdam, Koningslaan 26. Honing, Prof. Dr. J. A., Hoogleeraar L. H., Wageningen, Rijksstraatweg 79. Honig, Ir. F. W,, Zutphen, Deventerweg 137. Hoogh, Dr. Ir. B. de, Directeur R.L.W.S., Winterswijk. * Hoogland, Ir. W. C., Drachten, Zuiderbuurt 21. Horst, W. A., den Haag, Conradkade 44. * Houten, Ir. H. J. van, Amsterdam Z., Roemer Visscherstraat 14 boven. Houten, P. W. van, Dir. Ver. voor Landverbetering, Dordrecht, Wijnstraat 107. § Hove, Ir. W. ten, Landbouwconsulent, Madioen, Java. Hudig, Prof. Ir. J., Hoogleeraar L. H., Wageningen, Bergl. 21. Hudig, Ir. I. IV., Haarlem, v. Eedenstraat 18. Huisman, J., Hoofd Tuinbouwschool, Nieuw Amsterdam (Dr.). Huisman, Ir. T. P., den Haag, Anna Paulownastr. 20. * Huisman, Ir. Tj. J., Wageningen, Diedenweg 11. Huisman, Ir. IV. J., Rijkszuivelconsulent, Gouda, Burg. Martenssingel 65. Huisman Ss., A., Westmaas, post Greup. Huisinga, Ir. D. S., Inspecteur v.d. Landbouw en v.h. Landbouwonderwijs, den Haag, Bronovolaan 42. * Hu isinga, Ir. T. S., Tiel, Veemarkt ig. Huisinga, U. P., Zeerijp.

7