is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meycr, O. /.. Assenclelft, Prov. weg 969 88. Meyerink, W. C.. Doorn. * Meijers, Ir. F. G., Directeur 2de afd. Rijkslandb. Prst, Groningen, Goeman Borgesiuslaan 23 § Middelburg, Dr. Ir. H. A., Proefstation Klaten (Java). * Middelveldt, Ir. J., Leeuwarden, Nachtegaalstraat 20. Minderhoud, Dr. Ir. A., Rijksbijenteeltconsulent, Wageningen. Minderhoud, Ir. A. F., Secr. Gron. Maatschappij v. Landbouw, Groningen, Martinikerkhof 32. * Minderhoud, Prof. Dr. Ir. G., Hoogleeraar Landbouwhoogeschool, Wageningen, Rijksstraatweg. § Mol, Ir. G. A. de, Batavia C, Timorweg 19. Mol. M. T., Wolphaartsdijk. * Molen, Ir. H. v.d., Arnhem, Apeldoornschestraat 14. § Molenaar. F. A. F.. Adm. Pasawahan Est., Bandjarsari W.L., Java. * Molhuysen, Dr. H., Secretaris Kon. Ned. Landbouw Comité, den Haag. Zuid Oost Buitensingel 234a. Mooy, Ir. A. de, Secr. der Centrale Org. T.N.0., den Haag, Willem Witsenplein 6. Mots, L. von, Siantar, Sumatra, c.o. Bah. Djambi. Mulder Ir., Dr. J. C., Delden, Hengelosdie str. 16. * Mulder. Ir. R., Bennekom, „De Vuurpijl”. Mulder, F., Groningen, Lucasstraat 12. * Mulder, Ir. E. G., Wageningen, O. Bennekomscheweg 62 B. Müller von Cserniki, 0. F., Bloemendaal, Potgieterweg 7. Muntinga, A. Ff., Midwolda (Old.), A 456- * Muntinga, Ir. E. H., Adj.-directeur Stroocartonfabriek, Appingedam, Heiliggravenweg 14. Muyzenberg, Ir. E. W. B. van den, Wageningen, Dijkgraafsche weg 117. Mijs, J. 8., Sommelsdijk, Langeweg. Ned, Genetische Ver., p.a. Dr. A. L. Hagedoorn, Secr.-Penningm., Soesterberg. * Neeb, Ir. A. A., Oud-Rijkslandbouwconsulent, Oosterbeek, Nassaulaan 24. Nengerman, A. A., Doorn, „Beukenrode”. Nel, Ir. G. D., Worcester, K.P., Suid-Afrika, Kerkstraat 480. § Neuteboom, Ir. I. D., Tjibeber (Java), Ond. Leuwi Manggoe. Nieuwenhuijsen, G. A. van, Oosterbeek, Utrechtsche weg 289. Nieuwenhuijzen, L. W. van, Steenbergen, Sas. Nobel, G., Lutjewinkel (N.-H.). Noteboom, H., Proefboerderij „Jac. Sijpkens Heerd”, Nieuw- Beerta. '* Nijdam, Dr. Ir. F. E., Leeraar Kol. Landb. School, Deventer, Twelloscheweg H. 72. Nije, W., Serbalawan, 5.0.K., Ond. Dolok Ilir. Nijenhuis, G. 1., Rotterdam, p.a. A. v. Hoboken en Co. Nijhuis, Jan van, Belleglade, U.S.A., Everglades Experiment Station. Nijpels, J., Redacteur v. „de Nieuwe Veldbode” en van Ned. Landb.weekblad (Technisch gedeelte), Heer (L.), Bergerstraat 27.

11