is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kalkmergelgroeve „De Schaesberg”, Eig. J. E. W. Velthuisen Bilthoven, Middellaan 7. Keyzer, A. P., Bilthoven, Haydnlaan 44. Kniphorst’s Boekhandel, Wageningen, Hoogstraat.

Lagere Landt, school, Hoofd W. Baars, Herwijnen. Lagere Landt, school, Hoofd J. de 'dries, Metslawier. Lagere Landt, school, Hoofd L. v. Dijke, Schoondijke. Lagere Landt, school, Hoofd Ir. M. B. Smits, Sommelsdijk. Lagere Landt, school, Hoofd E.v. d. Ban, Den Burg, Texel. Lagere Landt, school, Hoofd J. Siebring, Vlagtwedde, Lagere Landt, school, Vries (Dr.) Lagere Landt, school v.d. A.8.T.8., Hoofd L. H. Nelissen. Beltrum. Lagere Landt, school v.d. A.8.T.8., Hoofd BA A Eno-dbertink, Oldenzaal. h Lagere Tuinbouwschool, Klaaswaal, Hoofd G. Witte. Landbouw cursus te Tolbert, p.a. den Heer J. Cupery, H ds te Nuis (Grom). Leesgezelschap „Gedaren”, s.f. Gedaren, Klaten, Java, (v. rek. v. N.V. G. C. T. van Dorp en Co., Den Haag). Lieshout, G. J., Hoofd Lag. Landb. School v.d. A.8.T.8., Montfoort. Middelbare Koloniale Landbouwschool, Deventer. Middelbare Landbouwschool, Groningen. Moll, Dr. D., Alkmaar, Kennemerstraatweg 140. Nobel, G., Secr. der Vereen, tot Ontw. v. cl Landb. in Holl. Nd. kwartier, Lutjewinkel. Noord Ned, Boekhandel v/h Meyer en Schaafsma, N.V., Leeuwarden. Norges Landbrukshoiskole, Biblioteket, Aas station, Norwegen. Nijhoff, fa. Martinus, Den Haag, Lange Voorhout 9, (6 exempl.). Pharmaceutische Producten Mij. Philips Van Houten N.V., Weesp. Peursum, Boekhandel, G. J. van, Den Haag. Proefstation v.d. Javasuiker Industrie, Onderafd. Tieribon (Cheribon). Proefstation v.d. Javasuiker Industrie, Afd. Pasoeroean, Pasoeroean (v. rek. v. N.V. Alg. Importboekhandel, Amsterdam Z., Valeriusstr. 238). Proefstation voor Midden- en Oost-Java, Malang, (voor rek, N.V. G. C. T. van Dorp & Co., den Haag). Prov. Landbouwvoorlichtingsdienst, Hoofd van den, Groote Lengkong 4, Bandoeng, (voor rek. N.V. Kon. Boekhandel G. Kolff & Co., Amsterdam). Prov. Landbouwvoorlichtingsdienst, Hoofd van den, Pontjol 76, Semarang (v. rek. v. N.V. G. C. T. v. Dorp en Co., den Haag! Prinsegracht 83). Remonte Depot, Padalarang (West Java), (voor rekening- N.V. G. Kolff & Co., Amsterdam). R.K. Diocesane Land- en Tuinbouwbond, Haarlem, Parklaan 12.

30