is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 608, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fende partij Chilisalpeter werd het B-gehalte door titratie bepaald en gevonden op 0.0310 %. Bij Arcadiansalpeter en Kalksalpeter bleek rechtstt eeksclie titratie, door het in deze nitraten aanwezige nitnet, niet mogelijk. Na voorafgaande destillatie met sterk zwavelzuur en methylalcohol, vonden wij gehalten van de orde van 0.001%, welke dus t.o.v. het gehalte van Chilisalpeter te verwaarloozen zijn. Van de synthetische meststoffen werden nu series niet en zonder Borium aangezet, waarbij de hoeveelheid B aquivalent gekozen werd met de hoeveelheid B, aanwezig in Chilisalpeter. Om bovendien uitsluitend de Boriumwerking der diverse meststoffen te kunnen vergelijken, werd aan alle potten met synthetische nitraten een hoeveelheid KJ toegevoegd, zoodanig, dat deze ook weer aequivalent w7as met het in Chilisalpeter aanwezige Jodium. Betreffende de techniek der potproeven kan vermeld worden, dat Brenchley-potten gebruikt werden, waar onderin een laag grind was aangebracht, om een betere luchtvoorziening te verkrijgen. Voor de invultechniek zij verwezen naar een publicatie van Hudig en Meier 15). De potten werden gevuld met 7.56 K.G. vochtvrijen grond en op 35% van de watercapaciteit gehouden. Ze werden later afgedekt met een laag silex, teneinde een gelijkmatige watervoorziening mogelijk te maken. Het schema van de variable Nen B-bemesting wras als volgt; 1. geen B, geen N. 2. 1200 mgr N als Chilisalpeter 3. 2400 „ „ ~ 4. 2400 ~ ~ ~ „ + 2280 gamma B als borax 5. 3600 ~ ~ „ 6. 1200 ~ ~ ~ Arcadiansalpeter 7. 1200 ~ ~ ~ -4- 2280 8. 2400 „ „ „ „ ” ” ” 9. 2400 „ „ „ + 4560 10. 3600 „ „ "• 3600 „ „ „ „ + 6840 „ „ „ 12. 1200 ~ ~ ~ Kalksalpeter 13. 1200 „ „ „ „ + 2280 „ 14. 2400 „ „ ~ ~ 15- 2400 „ „ „ „ % 4r60 16. 3600 „ „ „ ~ 17. 3600 „ „ „ „ 4- 6840 „ „ „ „ De basisbemesting, die geheel als pro analyse zouten werd toegevoegd, was als volgt: Ca(OH). 10.— gram (poederkalk) CaHPCh. 23.Cj. 2.4 „ KCI 1.0 „ Overbemesting 0.73 exam MgS04.7aq. 1.2 „ /b ë ' MnSo4.4aq. 0.12 ~ FeCl3 oplossing (5%) 4 druppels. De N en B-bemesting werd in afzonderlijke porties van 1200 mgr. -f 2280 gamma toegevoegd, zoodat voor de hoogste giften lo) De veenkoloniale haverziekte, 3e mededeeling, B. 1 (1919).

1. geen B, geen N.

88