is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 608, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monocalciumfosfaat en toonde zich beter opneembaar dan slakkenmeel.

TABEL i. Werking' van dicalciumfosfaat op zandgrond bij aardappelen, vergeleken met monocalciumfosfaat en slakkenmeel (Pr 280). Kartoffelertrage und Standbeurteilung bei verschiedener Phosphatdiingung auf humösem Sandboden. “ 140 015 30 5070 100 kg mest POO2 Knolopbrengst dcf ] 172 175 I 181 212 220 256 q/ha mcf >175 178 <73 : 199 192 205 231 slak J 186 175 | 202 190 214 232 Standcijfers I dcf 1 4.0 5.3 6.0 6.0 6.5 8.3 8 Juni i mcf [ 4-2 4-6 5.3 5-5 6.6 6.4 8.4 slak J 4-6 5-° 5-3 5-9 5-6 6.1 I I In het tweede proefjaar werden de meststoffen vóór het zaaien van de rogge gegeven. Belangrijke verschillen tusschen de meststofsoorten traden niet op. Op hetzelfde perceel, als waarop het bovengenoemde proefveld ligt, is op rogge een proef genomen met ongelijke tijd van aanwending van de fosfaatmest in verschillende vorm (Pr 374). Monocalciumfosfaat, dicalciumfosfaat en slakkenmeel zijn toegediend in het najaar voor het zaaien, en in het voorjaar als overbemesting. Bij bemesting in het voorjaar bleek monocalciumfosfaat veel sneller tot werking te komen dan dicalciumfosfaat, terwijl het laat gegeven slakkenmeel geen invloed van belang meer uitoefende. Het in het najaar toegediende slakkenmeel en dicalciumfosfaat heeft wel gunstig op de opbrengst gewerkt, maar bleef toch achter bij monocalciumfosfaat. In tabel 2 zijn eenige resultaten vermeld. TABEL 2. Werking van dicalciumfosfaat bij vroege en bij late aanwending op rogge, vergeleken met monocalciumfosfaat en slakkenmeel. Wirkung verschiedener Phosphate hei Verabreichung im Spatherbst und als Kopfdiingung im Frühjahr bei Roggen auf Sandboden (mcf = Mono-, dcf = Dikalsiumphosphat, slak = Thomasschlackenmehl). Object korrel q/ha mcf najaar 18.5 dcf „ 17-3 slak „ 15 • 7 mcf voorjaar 15-1 dcf „ 10.9 slak „ 9-2 De resultaten van beide proeven te Midlaren samenvattend, blijkt du» dicalciumfosfaat op een sterk fosforzuurarmen grond niet in alle opzichten gelijkwaardig met monocalciumfosfaat, wat vooral tot uiting komt bij een bemesting over het jonge graan. Bij toepassing inde herfst komt de mindere werking nog wel tot uiting, als de

96