is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk ontleenen. In het bijzonder onze specialist W. C. Visser heeft dezen vorm van opzet in bepaalde richting tot de uiterste consequentie ontwikkeld en is daarbij tot werkwijzen gekomen, die mijns inziens zeer belangrijk en veelbelovend zijn. Meer objecten in serie, minder herhalingen. Ter bespreking van de draagwijdte en de beteekenis van het serieprincipe grijp ik nu eerst even terug op een voorbeeld, dat ik U twee jaar geleden 4) ook reeds even ter illustratie liet zien (Fig. 1). De punten, die door de lijnen A en A1 verbonden worden,

stellen de opbrengsten voor, verkregen op twee proefvelden (00 648 in 1932 en OO 51 in 1934) elk met drie objecten zetmeelopbrengsten bij opklimmende hoeveelheden kali in 5 resp. 9 herhalingen 5). De lijnen Ben B1 geven de resultaten van twee andere 4) Landbouwkundig Tijdschrift 48 (1935), blz. 249. 5) In het laatste geval waren het eigenlijk drie fosfaathoeveelheden in drievoud, welke voor de beschouwing samengenomen werden.

Zetmeelopbrengst bij opklimmende hoeveelheden kali bij vier proeivelden. A en A1 drie objecten in 5 resp. 9 herhalingen, B en B1 zes objecten in 3 resp. 2 herhalingen.

342