is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het serieprincipe bij den proefopzet op den voorgrond dient te staan, weer tot den draad vaft ons betoog terug, namelijk de verdere doorvoering van den gedachtengang om het aantal objecten te vergrooten en het aantal herhalingen te verkleinen, dan is het duidelijk, dat de extreme consequentie daarvan is een proefopzet met vele objecten in enkelvoud. Fig. 4 was daarvan eigenlijk al een voorbeeld; verdere voorbeelden leveren de opbrengstgrafieken van kalk-

proefvelden, zooals die al verscheidene malen gepubliceerd werden s) en waarvan er in Fig. 6 een als illustratie afgebeeld is uit het onderzoek van P. Bruin over het pH-opbrengst-verband bij rogge 7). De opbrengsten worden daarbij niet naar toegediende hoeveelheid kalk, of naar de per object gewenschte pH uitgezet, maar naar de pH, °) Zie o.a. 0. de Vries, Landbouwk. Tijdschrift 46 (1933) blz. 699 en 700. 7) P. Bruin, Versl. v. Landbouwk. Onderz, 42A (1937), blz. 787 en 788.

f'9-7 pH-opbrengstcurve voor korrelopbrengst bij Robusta wintertarwe.

350