is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ernstig' benadeeld door de Milionia. Dit kostencijfer is dan ook hooger dan het onder normale omstandigheden behoeft te zijn. Het steekt desalniettemin zeer gunstig af bij den kostprijs inde voornaamste productielanden, hetgeen een gevolg is van de relatief goedkoope arbeidskrachten en de hooge opbrengsten per tapvlak. hu is echter één factor, welke de winstmarge bij den afzet van het product sterk reduceert en dat is het transport. De transportkosten van de fabriek tot aan de afscheephaven bedragen bijna iy2 ets, het zeetiansport van de hars tot een Java-haven kost bijna 2 ets per kg. Indien men in aanmerking neemt, dat de zeevracht voor Amerikaansche hars van Savannah naar Java veel goedkooper is, blijkt wel hoezeer deze factor de mogelijkheid tot concurreeren beïnvloedt. De geprojecteerde uitbreidingen en verbeteringen zullen er in belangrijke mate toe bijdragen de gezonde economische basis van net bedrijf te versterken en daarmee bevorderen het groote belang, dat een bloeiend hars- en terpentijnbedrijf heeft voor de ontwikkeling van het gewest Atjeh en Onderhoorigheden. DISCUSSIE. Dr. Ossewaarde vraagt of op individueele productie wordt uitgedund. . Inleider: De eenige tot nu toe gevonden aanwijzer voor de individueele productie-capaciteit is de groeikracht en hiermee wordt dan ook bij de uitdunning rekening gehouden. De Heer Brandts Buys: Is het terpentijn-gehalte van den balsem van dein dunning liggende complexen anders dan van de oude complexen ? Inleider: Het terpentijn-gehalte van den balsem van zeer jonge boomen is lager dan van het product van oude boomen. Complexge wijs komt dit nog niet tot uiting, doordat inde jonge complexen tot nu toe ook een aanzienlijk aantal oude boomen aan de productie heeft deelgenomen. Prof. Dr. A. H. Blaautv: Heeft met veel belangstelling de voordracht gehoord, vooral om de vergelijking met Z.W. Frankrijk, waar hij deze cultuur dikwijls bezocht. Vraagt o.a. of het gebruikte gekromde instrument, waarmee de boom aangesneden wordt, niet ongeveer ’t zelfde is, dat ook in Frankrijk gebruikt wordt. Zijnde 2a 3 groeiringen per jaar het gevolg van duidelijke perioden 111 den regenval in N.-Sumatra? Inleider. De m Atjeh gebruikte dissel wordt op andere wijze gehanteerd dan de „hapchat in Z.Frankrijk. Met dit laatste vlijmscherpe instrument wordt in 15 tot 20 trekken de'te verwijderen spaander als 't ware afgeschaafd, terwijl met den dissel in enkele krachtige slagen de spaander wordt weggekapt. De Atjehsche methode gaat vlugger, doch is grover dan de Fransche. Dit houdt zoowel verband met de hardere schorslaag bij den Pinus merkusii, als met de mindere geschiktheid van den Inheemschen arbeider voor het fijne Fransche werk. De m de groeiringen zich demonstreerende periodiciteit is uitsluitend een gevolg van de afwisseling van regenrijke met droge perioden. Gewoonlijk is de maand Februari zeer droog, daarop volgen

390