is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen is. Als tenslotte eventuele bezinkselen zich hebben afgezet en het sap de juiste rijpingsgraad heeft bereikt, moet het in flessen worcien afgetapt, naciat een ontkiemingsfilter, bestaande uiteen serie schijven zeer fijn geporiede asbest, alle micro-organismen eruit heeft gefiltreerd. Het spreekt vanzelf, dat het kiemvrij gemaakte sap tot het moment, dat de fles gesloten is, niet meer gein fecteerd mag worden, noch door de machines, noch door de lucht, noch door de mensen. Het zou te ver voeren U op te sommen, welke voorzorgen wij moeten nemen om infectie te voorkomen; de voornaamste wil ik U noemen, b.v. het steriel maken door uitstomen van de gehele apparatuur, die daarna met steriel water gekoeld wordt, ten tweede, het steriel maken van flessen met SO2 gevolgd door verwijdering hiervan met steriele lucht, ten derde, het steriel maken van de kurken of kroonkurken, ten vierde, het zorgen voor een zo zindelijk mogelijke omgeving en het vermijden van iedere infectiehaard. /vileen als aan al deze eisen en aan nog vele andere voldaan is, is met veel oefening, routine en accuratesse succes bij het maken van Zoete Most mogelijk. Wij zijn erin geslaagd aan al deze eisen te voldoen en brengen een product inde handel, dat meer en meer waardering ondervindt, vooral sedert het ons gelukt is, door juiste fruitmengmg, smaak en geur te verbeteren. Onze allerjongste spruit, Rijno Tomatensap wordt op de allermodernste wijze gemaakt. Hiermede bedoel ik niet alleen, dat wij over oe nieuwste Amerikaanse apparatuur voor sapwinning en flessenvullen b.v. beschikken, doch vooral, dat wijde nieuwste methode van houdbaarmaken toepassen, de Matzka-methode. De methode, die ik U het laatst beschreef, de Seitz-Böhi-methode, geeft uitstekende resultaten; er is voor heldere sappen geen betere tot heden, maar helaas, ze kan niet in alle gevallen toegepast worden. Voor troebele sappen, die men niet filtreren kan of wil, zoals sinaasappel-, citroen- of tomatensappen is ze niet geschikt, die sappen moest men vroeger nog steriliseren, wat vooral bij deze tot smaakvorming aanleiding kan geven. De methode Matzka, die wij alleen in N ederland en Koloniën mogen toepassen, voorziet in deze lacune, de troebelste sappen kan men er betrouwbaar mede houdbaar maken; waarop ze berust en hoe het steriel maken gaat, beschreef ik U reeds. Rijpe tomaten worden grondig gewassen en uitgeperst na plaatselijke uitwendige verwarming, waardoor de schil loslaat en belangrijke bestanddelen, die als bij andere vruchten, direct onder de schil gelegen zijn, vrijkomen. Het verkregen sap wordt onmiddellijk door het ivi.atzka-apparaat gepompt, waarin het enkele minuten verblijft en dat het steriel en koel verlaat, om in flessen getapt te worden. Natuurlijk is de gehele apparatuur tevoren gesteriliseerd. Door de uiterst snelle werkwijze (het sap gaat bijna onmiddellijk van de vrucht inde fles) èn door onze wijze van persen èn door het uitsluiten van lucht, blijven vitaminen zo goed mogelijk behouden, b.v. van tomaten met 14 mg ascorbinezuur per 100 gram werd een sap verkregen, dat 13 mg bevat. Behalve vitamine C is vooral ook veel A aanwezig. Kinderartsen stellen veel belang in ons Rijno Tomatensap, ook al, omdat de vitaminen in hun natuurlijk milieu aanwezig zijn, wat bij de opname van belang schijnt te kunnen wezen.

415