is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 612, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een schuur voor, zooals de gewone practijk die kan bouwen en waarvan ik een lantaarnplaatje liet maken. De klimpartij, zooals we op deze afbeelding zien, lijkt me niet alleen niet van gevaar ontbloot, maar ook erg tijdroovend. Bovendien rees de vraag, of het leeghalen vaneen dergelijke bewaarplaats wel zoo erg eenvoudig was. Wanneer de kolven een paar maanden er in gezeten hebben, zitten ze vrij stevig op elkaar. Dit leeghalen zou naar onze meening veel tijd vragen en mogelijk ook met verliezen gepaard gaan. Brengen we schuiven aan, dan zakken de kolven niet, of niet regelmatig. Waar in Duitschland met dit type bevredigende resultaten worden verkregen, hebben we getracht dit type ook te behouden, doch het niet inde hoogte, maar inde lengte te zoeken.

Daartoe hebben we een paar eenvoudige hokken laten maken, van 60 cm breed en 1.40 m hoog. Eenige geheel van rondho'ut, de andere van gaas. Ze werden afgedekt met een stroodakje, met gegolfde zinkplaten of met asbestplaten. De bodems der hokjes kwamen op ± 45 cm boven den grond. Om na te gaan, of het drogen in schutblad ook mogelijk was, lieten we enkele hokken zoo vullen. Het vullen van deze hokken was heel eenvoudig en gaf geen tijdverlies. Doordat we bij het in elkaar zetten der rondhout hokken daarmede gerekend hadden, konden we bij het leeghalen een lange zijde losmaken, waardoor de kolven gedeeltelijk op zakken vielen. Bij de gazen hokken was het heel eenvoudig, daar we het gaat alleen los behoefden te maken. In het groot zouden de laatste hokken ons het best bevallen, daar deze op vlugge wijze in elkaar gezet kunnen worden: een aantal palen op bepaalde afstanden inden grond, onder en boven een lat vastgespijkerd, op de onderste leggen we wat korte stokken en met een rol gaas gaan

Drooghok van hout.

434