is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 615-616, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL 11. Müliaeq. CaO cn OH (per 100 gr rnenggrond). CaCOs Iste percolaat 2de percolaat gevoegd OH . CaO | OH in mGr ab c [gem. abc gem. ab c (gem.) abc Jgem. 10044.4,7—4.5 4.6 0.4—0.4^-0.4 0.4 1.0—1.1 1.11 1.1 0.2 – 0.2 – 0.2 0.2 25° 5-4—5-3—5-4 5-4 0.8—0.8—0.9 0.8 2.2—2.4—2.2 2.3 0.6—0.7—0.7 0.7 500 6.2 6.5—6.3 6.3 t.2—1.2—1.2 1.2 3.2 —3.3—3.313.3 i.c—i.c —1.4 i.c 1000 6.6—6.7-6.7 6.7 1.6—1.6—r.6 1.633.3. 3.41.8—1.7—1.8 1.8 5000 8.2—7.9-8. o 8.0 r .9—1,7—1.8 1.8 3.6—-3.6—3.6 3.6 1.8—1.8 —l.B i.B 20000 8.4—8.1—8.2 8.211.1. 1.933.3,6—3,6—3.6 3.6 1.8 —1.8—1.8 1.8 o33.3. 3.600.0.0—0.0—0.0 0.0 o.o—o.0—0.0 0.0 0.0—0.0—0.0 0.0 CaCOs 3de percolaat gevoegd ■ CaQ in mGr abc! gem. ab c j gem. 10000.0.3—0.2—0.2 0.2 0.1—0.1—0.1 0.1 250 0.6—0.6—0.6 0.6 0.2—0.2—0.2 0.2 500 1.8—1.7—1.7 1.7 0.7—0.7—0.7 0.7 100022.2.0—2.1—2.1 2.1 1.1 —l.l —l.l 1.1 50002.0—2.3- 2.0 2.1 1.2—1.2 —1.2 1.2 2ocoo 2.2—2,2—^2.2 2.2 1.2-1.2—1.2 r.2 o o.o—o.0—0.0 0.0 o.o—o.0—0.0 0.0 Uit de proeven blijkt, dat evenals door Tiurin is gevonden, de hoeveelheid CaC03, welke inde verdringingsvloeistof oplost, na een zeker minimum natuurlijk hier 100 mGr CaCOs, overeenkomende met 0.1 % CaC03 inden grond (de percolatiebuizen worden, gewoonlijk met 100 Gr vochtvrijen grond gevuld en zoolang gepehcoleerd totdat 500 cc percolaat is verkregen) constant is, ongeacht de hoeveelheid toegevoegd CaCOs, zoolang alleen hiermede wordt gewerkt. Zoodra echter CaCOe met grond samenkomt, blijft er van de constantheid niets over. Zulks als gevolg van de door Jarussow bedoelde nevenreacties en tevens van nog andere, aangezien gewone uitwisselingsreacties, zooals bekend, zeer snel verloopen, doch in dit geval het 3de percolaat van 500 cc nog kalk bevatte. Vervolgens werd nagegaan, of misschien ineen alkoholische oplossing bij een sterkte waarin CaCO3 onoplosbaar is, betere resultaten zouden zijn te verkrijgen. Calciumcarbonaat lost zeer weinig in wrater op. Wij vonden gewoonlijk bij de temperatuur in het werklokaal per Liter + 14 a 16 mGr. CaO. Bij een 5 % alcohol/water-oplossing was dit reeds nihil. Zeer veel invloed op de oplosbaarheid hebben zuur reageerende zouten, zooals NH4N03, etc.; vandaar dan ook, dat door Hissink reeds het neutraal reageerende NaCl als verdringingsvloeistof werd voorgeschreven. De volgende proef werd genomen: Proef 3. Telkens 5 Gr CaCO3 (fijn praecipitaat pr. anal. Merck) bleven in verschillende alcoholsterkten bij een volume van 500 cc met

711