is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 615-616, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3- . B’j een goede verzorging van het weiland behoeft het weidegras inden zomer slechts weinig voor het Meigras onder te doen in samenstelling. Het ruwvezelgehalte is iets hooger en de verteerbaarheid is wat gedaald. 4. Het herfstgras staat in samenstelling inderdaad achter bij het Meigras, maar bij een goede verzorging van het weiland behoeft dit verschil waarschijnlijk minder groot te zijn dan vrij algemeen wordt aangenomen. 5. De voornaamste factoren, die de samenstelling van het weidegras beheerschen, zijn beweidingswijze en verzorging. Kleigrasland zal echter steeds gunstiger voor den dag komen dan zandgrasland. SUMMARY. The composition of pasture-grass. The Chemical composition of pasture grass during the season is discussed. Ihe feeding value of grass at the beginning of May is very high, but at the end of the first grazing period the quality of the grass is depressed. The protein content is': at the beginning of the grazing period 21.2 % at the end of the grazing period 13.8 % The starch equivalents are 60.6 and 56.2 respectively. Proper grazing during the Tummer is a preventive measure for a depression of the feeding value of summer and autumn grass allthough the quality is a little less good than that of May grass. Ihere is some difference in the Chemical composition between clay-soil-grass and sandy-soil-grass; the latter gives a lower feeding value in the pasture grass. Good management is the best method to get a good pasture. <—= : Bepaling van den pH met de thymochinhydron elektrode. door H. J. C. TENDELOO, J. S. BUY en J. A. HUYSKES. Voor de bepaling van den pH geeft men zoo eenigszins mogelijk de voorkeur aan de chinhydron-elektrode. Tenzij men de beschikking heeft overeen apparatuur voor de glaselektrode, is de chinhydron-elektrode wel het eenvoudigst in het gebruik. Zooals bekend is, leent zich de chinhydron-elektrode niet voor metingen van vloeistoffen met een pH hooger dan 8. In goed gebufferde systemen gelukt het iets hooger te komen, n.l. tot ongeveer pH = 8.5. Daarboven stelt zich geen constante potentiaalsprong tusschen vloeistof en elektrode meer in. Het hydrochinon wrordt dan geoxydeerd tot stoffen met een zuur karakter; ook de zwak zure, eigenschappen van het hydrochinon zelve storen de meting van den pH. Men kan aan deze bezwaren eenigszins tegemoet komen door aan de vloeistof, welker pH bepaald moet worden, niet alleen chin-

742