is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 617, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De percolatieproef met 0.25 N NH4 Cl heeft aangetoond, dat praktisch alle Na-ionen op dezelfde wijze en dus zeer waarschijnlijk indirect aan de Al-ionen zijn gebonden. Wanneer nu een Na-ion wordt vervangen dooreen H-ion, aanwezig door ingebrachte H3P04-oplossing, kan Al vrijkomen en met de PO4-groep onoplosbaar AIPO4 vormen. Deze hypothese verklaart de PÓ4-vastlegging aan colloidale complexen, die Al bevatten, zooals de volgende experimenten zullen aantoonen. V as tleggings proeven. In 100 cc maatkolfjes werden gebracht 1 gr Na-permutiet, 50 cc 0.1 N H3P04-opl. met stijgende hoeveelheden 0.1 N NaOH-opl. en water tot een totaal volume van 100 cc. Bij alle proeven is de volgorde van vulling van de kolfjes geweest: H3P04-opl., NaOHopl., water tot ongeveer 80 cc, daarna permutiet en aanvulling met water tot de streep. Op deze wijze komt het permutiet direct in contact met de gewenschte fosforzuur-loog vloeistof. De kolfjes werden gesloten met kurken en dagelijks driemaal met de hand omgeschud. De proeven werden steeds in duplo uitgevoerd. Bij de series vaneen voorloopig onderzoek bleek, dat de temperatuur invloed heeft op de P04-vastlegging, wat van der Marei (13) ook heeft geconstateerd. Bij deze series werden kolven, bewaard bij kamertemperatuur, vergeleken met kolven, welke geplaatst waren ineen thermostaat van 50° C. TABEL 3. Invloed van de temperatuur op de POi vastlegging door permutiet. T Bij kamertemperatuur Bij33000 C. Toegevoegd Xoe' „ehonden ~T srebondeii Series gevoegd geponcien reactie geoonaen reactle P°4 Na 1 PO* P- tv. filtr. POi p' f v. filtr. gr permut. gr permut. m. mol. m.e. m. mol. pH m. mol. pH I 1.84 0.59 3.82 0.69 5.84 II „ 1.19 0.15 5.03 0.28 6.22 111 „ 1.58 0.05 5.86 0.17 6.40 IV „ 1.78 0.03 6.24 0.13 6.58 V „ 1.98 0.02 6.45 0.09 6.68 Tabel 3 toont aan, dat de temperatuur de mate van PO4 vastlegging beïnvloedt. De cijfers laten zien, dat de reacties, die plaats

785