is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 617, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek in het alkalische gebied interessant. Echter zal ik met het oog op de tijd Uw geduld niet te lang meer op de proef stellen en mij beperken. Op de gebruikelijke wijze werden proeven genomen bij 50° C. met Na-permutiet, H3P04-opl. en NaOH-opl. Dooreen sterkere loog-opl. dan bij onze vorige proeven te gebruiken, werd in alkalisch milieu gewerkt tot een pH van 12.32. Zooals te verwachten was, werd geen PO4-vastlegging geconstateerd (tabel 10).

TABEL 10. Permutiet en fosforsuur in alkalisch milieu (temp. 50° C., 3 dgn. contact). Toege- Gebonden In Toege- Uitge- T „ Series voegd POs p. gr filtr. voegd wisseld c-io Reactie PO4 permut. , Na Na Na 01U2 v. filtr. m.mol. m.mol. m.e. m.e. m.e. mgr pH I 1.58 0.60 1.25 1.25 11 5.82 II „ 0.06 2.57 2.06 0.51 4 6.82 111 „ 0.01 4.22 4.13 0.09 24 10.61 IV „ 0.01 7. if 7.23 0.05 62 11.88 V „ 0.01 10.c8 10.32 0.24 85 12.32 Om de kationenadsorptie te onderzoeken was het noodzakelijk om proeven te nemen met Na-permutiet en NaOH-opl. zonder toevoeging van H3P04-opl. bij wijze van „blanco”. Wij gingen hierbij tot een pH van 12.78. Het resultaat was, dat bij stijgende pH stijgende hoeveelheden Na-ionen werden geadsorbeerd (tabel 11). TABEL 11. Permutiet in alkalisch milieu (temp. 50° C., 3 dgn contact). . Toegevoegd In filtr. Verschil v. jn filtr. jn f;jtr Reactie v. series kolom 3 en Na Na kolom 2 Al SiOa filtr. m.e. m.e. ) m.e. m.mol. | mgr pH I 0.34 I 0.34 5 9.66 3-to. 3.17 0.07 0.16 52 12.24 111 6.21 6.23 0.02 0.16 87 12.55 IV 9'3r 9-13 0.18 0.16 108 12.78 Mattson heeft gewezen op kationen-adsorptie in alkalisch milieu in 1922 (14) aan de hand van zijn proeven met kwartssuspensies en H-klei. Echter is door Mattson gewerkt met Ca(OH)2 en dus werd in het alkalische gebied een belangrijke „adsorptie” gevonden, omdat aan het grensvlak van de vaste deeltjes Ca(OH)2 precipiteerde. Hierop heeft Jenny (7) ons attent gemaakt. Deze toonde aan, dat aan het oppervlak van de vaste phase de concentratie der kationen hooger is ongeveer 4 TV dan inde vloeistof. Jenny is overtuigd, dat in alkalisch milieu geen vermeerdering van adsorptie van éénwaardige ionen kan optreden. Deze onderzoeker heeft evenwel geen correctie toegepast voor het vrijkomen van Naionen van Na-permutiet in sterk alkalisch milieu, als gevolg van hydrolyse. Brengen wij deze in rekening, dan vinden wij bij een pH

791