is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 618, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abnormale kleur van de iris Beide oogen Eén oog Totaal aantal Oranje-bruin A. 17 a. 1 18 B. 45 b. 8 53 Grijsbruin C. 3 c. 1 4 Grijs .... D. is d 5 20 Blauwgrijs E. g e. 211 Blauw F. 4 f. 2 6 Afwijking van den pupilvorm: Geringe afwijking van cirkelrond I. 2 (1) 24 Sterke afwijking van cirkelrond . . 11. 6 (2) 8 14 Totaal lot 29 130 In dit overzicht zijn 8 gevallen opgenomen, waarbij twee afwijkingen gecombineerd voorkwamen. Deze afwijkingen zijn gesplitst vermeld; het waren de volgende combinaties; F. II F. 2. D. II D. 2. D. II e. f. E. 2 b.d. De hennen met afwijkende oogen werden, regelmatig verdeeld, tusschen de hennen met normale oogen geplaatst en de behandeling van de dieren met normale en die met afwijkende oogen is dus ook verder geheel gelijk geweest. Maar 50 hennen met afwijkende oogen uit stam D. werden ineen afzonderlijke groep geplaatst ter vergelijking met 5° overeenkomstige dieren met normale oogen van stam D. Dit geschiedde om een eventueel verschil in het voedergebruik te kunnen constateeren; de twee groepen zijn natuurlijk geheel gelijk behandeld. Van 1 October 19,37 tot 31 Mei 1938 is de productie van alle hennen met valnesten gecontroleerd. De gestorven hennen werden (afgezien van enkele, waarbij zulks verzuimd werd) opgezonden naar de Rijksseruminrichting te Rotterdam voor het vaststellen van de doodsoorzaak. Wij zeggen hierbij gaarne dank aan de leiders van dit instituut voor de bereidwilligheid, waarmede zij deze onderzoekingen voor ons wilden verrichten. Achtereenvolgens wordt thans besproken, welk verband er bestaat tusschen de oogafwijkingen op 12 October 1937 en de sterfte, resp. de productie tot 31 Mei 1938. De sterfte. 1. Van 12 October 1937 tot 31 Mei 1938 stierven van de 406 hennen: 52 stuks. Deze sterfgevallen waren als volgt verdeeld; Van de 284 hennen, die op 12 Oct. normale oogen hadden, stierven 26 stuks, of 9,16 %. Van de 122 hennen, die op 12 Oct. afwijkende oogen hadden' stierven 26 stuks, of 2i u 1

870