is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 618, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sterfte in' Normale oogen Afwijkende oogen Totaal oieiiie m. (284 hennen) (122 hennen) October 1937 .... 1 1 November 1937 .... 1 1 December 1937 Januari 1938 .... 45 9 Februari 1938 .... —• 2 2 Maart 1938 10 , 8 18 April 1938 .... 8 412 Mei 1938 .... 43 7 26 26 52 Niet alleen is de sterfte relatief veel hooger bij de hennen met afwijkende oogen, maar ook hebben de gestorven dieren, die op 12 October normale oogen vertoonden, gemiddeld langer geleefd dan de gestorven hennen, die op 12 October oogafwijkingen hadden. Gemidd. sterfdatum van 26 hennen m. normale oogen: 24 Maart. Gemidd. sterfdatum van 26 hennen met afwijkende oogen: 25 Februari. De gemiddelde levensduur van 12 October af is geweest voor de gestorven hennen: met normale oogen: 163 ± 7,0 dagen, met afwijkende oogen; 136 ± 10,7 „ . Het verschil bedraagt: 27 ± 12,9 dagen en de kans, dat het verschil reëel is, bedraagt dus ca. 55 tegen 1, zoodat het verschil met voldoende zekerheid is aangetoond. 7. Zooals vermeld, werden de meeste gestorven hennen door de Rijksseruminrichting onderzocht, voor het vaststellen van de doodsoorzaak. 1 +3 c s'2 Aard van de r* ■ ... Doodsoorzaak <§"§ r- gie G Som oogafzvijkmqen S S <l> S ïk\ a g 8 Verlamming (Marek) 2 6 8 A-A-A-B-C-D Leucaèmia 2 24 B-B Gezwellen 13 4 E-F-F2 Jicht 2 24 A-II Darmontsteking 3 3 C-E-E2 Longontsteking 21 3 B. Buikvliesontsteking ...... 2 2 Leverdegeneratie 2 2 A-C. Verbloeding v.d. lever 1 1 2 B milt 2 2 •—- ff ff ff 144141- Eiconcrementen 1 1 2 B Ontsteking v.h. hartezakje .... 1 1 B Verbloeding v.d. eierstok 1 1 B Nieraandoening ~. 1 ï Klein’sche ziekte 1 1 Pullorum – 1 1 DII Blind 1 1 Dl– milt 1 1 (overigens negatief) Negatief 4 4 Niet onderzocht 52 7 B-f. Totaal .... 26 28 54 *) Voor de beteekenis der aanduidingen in deze kolom zie de tabel op bladz. 870.

875