is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dooreen academisch gevormd persoon, verbonden aan het Instituto-Biologico te Sao Paulo, worden thans uitgebreide proeven genomen om na te gaan, in welke gebieden de aardappelen het langst op peil blijven. De staat Parana, grenzende aan Sao Paulo, waar aardappelen worden geteeld op ± 1200 m hoogte, heeft een goeden naam als pootgoedgebied. Vooral in Parana worden vele onderzoekingen verricht inde hoop, dat deze staat zal kunnen voorzien in de pootgoedbehoefte van andere deden van Brazilië.

Veelvuldig is de klacht over het optreden van tweede groei en holle knollen, welke van binnen geheel zwart worden. Deze kwaal is nog des te erger, waar de Braziliaansche markt groote knollen vraagt en de kans op hol worden toeneemt, naarmate de knollen grooter groeien. Plant- en oogsttijden. In Sao Paulo kan men eigenlijk het geheele jaar door aardappelen telen. (De foto's 3,4, 5 en 6, welke alle op denzelfden dag zijn genomen, ülustreeren dit reeds eenigszins). Omdat in Mei, Juni, Juli en Augustus gevaar voor droogte bestaat en in sommige streken ook nachtvorsten voorkomen, worden in deze maanden weinig aardappelen geteeld. De practijk heeft aangetoond, dat de volgende twee hoofdperioden voor de cultuur het gunstigste zijn: I. Planttijd Januari—Februari rooitijd April, Mei; 11. Planttijd eind Juli, Aug. en Sept. rooitijd October, November, December. Het ligt voor de hand, dat ineen land, waar men het geheele jaar door aardappelen kan telen, de perioden niet scherp omgrensd kunnen worden en dat al naar weersomstandigheden en marktsituatie, groote schommelingen zullen voorkomen.

3. Sao Paulo (Brazilië) 14-l-’3B. Sproeien van opkomende aardappelen op bedrijf van Japanners.

960