is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als gemiddelde voor 8 jaar, krijgt men de volgende percentages: Januari 9 Februari 5 Maart 4 April 7 Mei 11 Juni 6 Juli 3 Augustus 3 September .... 4 October ...... 15 November .... 18 December .... 15 Totaal .... 100 In deze getallen kan men een kleineren en een grooteren top waarnemen. De kleine top ligt inde maanden April en Mei, de groote top in de maanden October, November en December. Hieruit blijkt dus, dat de planttijd Jan.—Febr. niet zoo belangrijk is als de planttijd Juli —Sept., welke 50 a 60 % van de jaarlijksche productie levert.

Het is juist de planttijd Jan.—Febr., welke in aanmerking komt voor den import van pootgo.ee! uit Nederland. De groeitijd wordt al naar soort en omstandigheden gesteld op 90 a 100 dagen. De aardappelen geplant in Aug.—Sept. groeien vooral in het laatste gedeelte ineen warme, regenrijke periode en worden wel aangeduid met den naam Batata da aqua (wateraardappel). Deze aardappelen zijn slecht houdbaar en sommige soorten vertoonen een groot percentage holle knollen, die van binnen

6. Sao Paulo (Brazilië) 14-i-’3B. Eigenheimers inde loods van de Japansche coöperatie te Cotia.

962