is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I. Maandternperaturen in graden Celsius. SÏS E^“|a Amn'os Nederland Braz. fla faarl An?entmie (44 jaar) (47 jaar) I (lQ86) (12,aa1) (1937) Jan 22-7 21.4 23.----- 22.3 2.7 Febr. .. 23-1 23-6 22.7 23.6 3- Maart .. 22.9 22.1 20.6 17.5 3-5 April .. 21.5 18.5 17.1 H-6 8-9 Mei .... 18.4 '4-3 ‘3-2 9-6 '3-6 Juni.... 17-7 15-4 9-4 8,8 ‘°-5 Juli .... '7-i 11 ■ 3 9-5 6.4 18.3 Augs. .. 18.1 H-3 10-8 7-9 !7-8 Septb. .. 19-6 15-1 12-8 10-5 1S- Octb. .. 20.4 16.1 i4-6 12-4 10-5 Novm. . . 21.6 17-3 18-2 G-2 5-8 Decb. .. 22.7 19-1 21.5 19.1 3-4 Mogelijk, dat de gemiddelde temperaturen van de verschillende plaatsen niet alle op dezelfde wijze zijn verkregen. Om een denkbeeld te krijgen van de groote verschillen zijn ze echter wel te gebruiken. Regenval in mm. Pildas Estenzuela Arroyos Nederland Braz ,Bra*\ Uruguay Argentinië (40 jaar) (47 £r) (l<»6) (I2 laar) (1937) Jan 295 Zeer abnor- 100 15 53 Febr. , . 210 maal. Niet 76 4° 4° Maart 150 vermeld. 124 64 46 April .. 61 113 >9 44 Mei .... 63 83 72 48 Juni .... 49 64 22 59 Juli .... 29 43 27 7i Augs. 39 86 42 79 Septb. . . | 76 95 51 4 Octb. ..113 53 43 74 No vb. .. 157 '°2 Decb. . . 232 84 52 66 1474 1028551 706

1011