is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE IV. A. Gemiddelde prijs van 6o kg aardappelen te Cotia, uitgedrukt in Millreis. (i Millreis was Januari 1938 ongeveer 10 ct.)

1934 1935 036 Januari 21.0 26.6 . 27.4 Februari 20.4 25.3 21.6 Maart 25.3 31.8 23.0 April 26.6 27.9 37.0 Mei 28.5 27.3 37.2 Juni 27.9 27.4 38.2 Juli 26.4 27.0 46.0 Augustus 26.8 29.4 50.6 September 3°-9 28.7 54.1 October 22.7 24.6 32.4 November 21.3 23.1 25.7 December 22.1 20.0 23.0 Gemiddeld .... 25.0 25.7 34.7 (In deze drie jaar schommelde de prijs dus van 20 tot 54,1 Millreis per 60 kg of, omgerekend naar een koers van 10 ets per 100 kg van 3.35 tot 9 gulden). Bij de beoordeeling der gemiddelde prijzen dient rekening te worden gehouden, dat de lage prijzen golden inde periode van ruimen aanvoer en de hooge prijzen inde maanden, dat de aanvoer gering was. B. Proeven genomen door het Landbouwproefstation te Campinas in 1935. Gemiddelden van 3 proefvelden op 3 verschillende plaatsen, geplant in Januari of Februari en geoogst in April of Mei. Opbrengst per ha „ , k Verhoudmgscijter Green Mountain 6809 100 Rotweiszragis 6717 99 Bintje 6680 98 Irish Cobler 6627 97 Schneeragis 5395 8° Wekaragis 4854 71 Eersteling 4696 69 Alpha 4424 65 Konsugaris 407 62 Friso I 4044 59 Eigenheimer I 3994 58 Industrie 3819 56 Allerfrüheste Gelbe 3751 55 Gelkaragis 3465 51 Edelragis j 3268 48 Bevelander [ 2901 j 43 Roode Star | 2174 1 32 In het verslag wordt verbazing uitgesproken, dat de Eigenheimer, welke bekend staat als een productieve soort, hier zoo’n lage opbrengst heeft gegeven. Bintje komt hier zeer goed voor den dag.

1014