is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE XIII. Productie en invoer van aardappelen in Uruguay en de gemiddelde prijs te Montevideo.

Invoer Productie i totaal Gemiddelde prijs Jaar kg- kg kg per 100 kg 1916 29.917.000 11.467.000 41.384,000 | 3.54 Peso1) 1917 19.174.0c0 '— 1 7-52 1918 21.119.c00 4.029.000 25.148.000 1919 29.346.000 3.747.000 33.093.000 j 6.21 1920 38.582.000 4.087.000 42.669.000 | 6.84 1921 25.982.000 8.195.000 34.177.000 6.80 1922 36.060.000 5.369.000 41.429.000 7-3° 1923 35.479.000 9-377-000 44.856.000 | 6.07 1924 33.582.0c0 12.792.000 45.374.000 1 3.93 1925 41.812.000 8.544.000 50.356.000 7-11 1926 44.396.000 9.438.000 53.834.000 | 5.70 1927 47.896.000 11.147.000 59.043.000 j 4.15 1928 49.393.000 15.450.000 64.843.000 5.35 1929 47.190.000 8.585.000 55.775.000 7-!3 1930 50.251.000 14.807.000 65.058.0c0 5-29 1931 33.8c0.000 24.057.000 57.857.000 3.21 1932 34.145.000 30.083.0c0 64.228.000 3-^5 1933 31.101.000 20.291.000 51.392.000 4-56 1934 27.898.000 28.157.000 56.055.000 4.70 1935 29.274.000 I 22.093.000 51.367.000 6.20 1936 (16.984.000) I (50.000.000) (66.984.000) 7.60 1937 45.000.000 | 30.000.0:0 75.000.000 —2) 2) Voor 1931 was 1 Peso ongeveer gelijk aan 1 Dollar. Na Octb, 1931 is de Peso sterk gedaald. Thans is de Uruguay-Peso ongeveer 1 Holl. Gulden. 2) Nauwkeurige gegevens waren voor dit jaar nog niet beschikbaar, maarde gemiddelde prijs was hooger dan in 1936. Oppervlakte, oogst per ha en invoer pootgoed in Uruguay. T _ , Opbrengst kg Invoer Pootgoed Jaai ha per ha in kg !929 3905 2200 1.935.000 1930 5464 2900 2.284.000 1931 5763 4200 2.771.000 1932 6573 4600 4.049.000 1933 7417 2700 3.940.000 1934 8432 3300 4.749.000 1935 7602 3000 4.820.000 1936 6926 4400 5.391.000 1937 4668 3900 3.859.000

1023