is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gries en gemalen gedroogde aardappelen in meelrantsoenen , uitgegeven door het Centraal Veevoederbureau in Nederland. In Duitschland, waar men aan den eenen kant een uitgebreiden aardappelverbouw heeft en aan den anderen kant een tekort aan broodgraan, wat het noodig maakt wil men geen deviezen uitgeven – de geproduceerde rogge zooveel mogelijk aan de veevoeding te onttrekken, heeft men het vraagstuk van de doelmatige conserveering van aardappels voor veevoer vooral de laatste jaren zeer intensief aangepakt. Vooreerst langs den weg van de reeds gevestigde fabriekmatige bereiding van aardappelvlokken en aardappelvlokkengries. Hierbij worden de vooraf gaar gestoomde aardappels tot een brij gekneed en deze brijmassa wordt daarna over heete walsen gedroogd en tenslotte tot vlokken verkleind. Deze vlokken worden dan meestal nog over fijne zeven gewreven. De aldus verkregen vlokken of vlokkengries zijn bij voederproeven gebleken een uitstekend voedermiddel voor alle diersoorten te zijn en vooral voor varkens. Uit 400 kg gewasschen rauwe aardappels kunnen plm. 100 kg vlokkengries bereid worden. De normale chemische samenstelling van aardappelvlokken is de volgende; vocht 12.0 % ruweiwit 5 % verteerbaar ruweiwit 4.6 % verteerbaar zuiver eiwit 1.8 % ruw vet 0.3 % verteerbaar ruwvet 0.1 % zetmeelachtige stoffen ~ 76.8 % vert. zetm. stoffen 75.2 % ruwvezel 2.0 % vert.ruwvezel 1.4% aschbestanddeelen 3.9 % zetmeelwaarde plm. 77.5 % Op grond van deze chemische samenstelling en de verkregen resultaten bij voederproeven kan men: 100 kg maïsmeel in voederwaarde gelijk stellen met 100 kg aardappelvlokken gries -)- 4.3 kg vischmeel of 8 kg soyameel; óf 100 kg gerstemeel gelijkstellen met 86 kg aardappelvlokkengries -)- 4.3 kg vischmeel of 8 kg soyameel. Verwerken van de aardappels tot vlokken biedt het groote voordeel, dat men zonder groote transportkosten enz. de aardappels als veevoeder ook kan benutten buiten de streken, waar zij gegroeid zijn en de fabrieken gevestigd, bv. inde weidestreken. Dat schept weer de mogelijkheid om inde eigenlijke aardappelproduceerende streken het met aardappels te bezetten oppervlak uitte breiden boven de eigen behoefte, wat zonder meer voor vele bedrijven een groot voordeel is. Gewend aan het gebruik van graanmeel als de veehouder is, zal deze nieuwigheid misschien het bezwaar ontmoeten van er niet goed in te gaan. Daarom zal, buiten een extra prijsverlaging, het aanbeveling verdienen de vlokken in mengvoeders te verwerken ter vervanging vaneen zeker kwantum graanmeel, speciaal maïs-

1039