is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder om een volledige vergelijking te treffen met het gewone stippelstreepvirus. Slechts op enkele gevallen zal ik aan de hand van enkele foto’s iets dieper ingaan. Op de Eersteling behoef ik wel niet meer terug te komen. Alleen moet ik nog even naar voren brengen, dat het Y-virus in tegenstelling met het gewone stippelstreepvirus inde knollen geen oogziekte veroorzaakt. Als ik nu meteen overga tot een bespreking van de symptomen bij de variëteit Bevelander, heeft dit als oorzaak, dat zich hier het interessante verschijnsel voordoet, dat deze variëteit precies andersom reageert als de Eersteling. Het gewone stippelstreepvirus uit Zeeuwsche Blauwe geeft inde Bevelander een soort ~krinkel”-symptomen; het lagere blad wordt wel geel, verdort en valt af, maar vertoont geen stippelstreepverschijnselen. Zie fig. 5. De knollen van deze planten zijn normaal van vorm en oogziekte komt niet voor. Fig. 6 toont eendoor het Y-virus aangetaste Bevelander.

Foto: Jb, v.d. Peppel, Fig, 6. Bevelander besmet met het Y-virus. (Bevelander inlectcd with virus Y).

1068