is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zal U duidelijk zijn, dat dergelijke indeelingen altijd iets kunstmatigs hebben. ledere variëteit reageert als het ware op haar eigen manier; er komen ook overgangsgevallen voor, welke moeilijk zijn onder te brengen. Inde groepen kan de hevigheid der symp-

tomen bij de verschillende variëteiten dan ook nogal uiteenloopen. Voor de volledigheid dient nog vermeld te worden, dat deze variëteiten op het proefveld van het Laboratorium voor Mycologie en Aardappel onderzoek onderzocht zijn geworden. De besmetting werd tot stand gebracht door knolenting, waarbij dus een boorstuk uit een met het Y-virus besmetten knol werd gebracht ineen met een

Foto: Jb. v.d. Peppel Fig. 15, Souvenir besmet met het Y-virus; secundair ziektebeeld. (Souvenir infected with virus Y; secondary symptoms).

1079