is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knollen geeft, terwijl het virus uit Zeeuwsche Blauwe een oppervlakkige necrose met wat oogziekte veroorzaakt. Eersteling: een uitvoerige omschrijving van de ziektesymptomen bij deze variëteit werd reeds in het begin gegeven. Furore: de planten maken, naast de bontheid, vooral een lichten indruk. De lagere bladeren worden voortijdig geel of zijn bronzig getint met wat fijne nerfnecrose. Oudere planten worden slap; de lagere bladeren verdrogen. Gruno: duidelijk bont, glimmend, welvend blad. Slechts weinig of geen, zeer fijne, nerfnecrose. rriumf; naast de bontheid wat nerfnecrose; soms ook zichtbaar aan de bovenzijde van het blad. De planten maken een bronzigen indruk. Lagere en middelste bladeren worden, naarmate de planten ouder worden, geel met wat groene eilandjes. Slechts zwakke, zeer oppervlakkige stengelnecrose. C. Variëteiten, welke reageeren met mosaieksymptomen, hobbelig zvelvend blad, fijne nerfnecrose en bladafval. Albion: inde toppen zeer bont en welvend, lagere bladeren worden reeds vroeg in het groeiseizoen bronzig geel; fijne nerfnecrose. Inde loop van de maand Juni verdrogen de lagere bladeren en hangen langs den stengel; aanraking met de hand, of een windstootje is voldoende om ze te doen afvallen. Geen stengelnecrose. De planten sterven tijdig af. Institut de Beauvais.- Magdeburger Blaue. D. ' Variëteiten, welke reageeren met mozaieksymptomen, hobbelig welvend blad, veel nerfnecrose, veel bladafval en meer of minder hevige stengelnecrose. Alpha: reageert zeer hevig. De secundair zieke planten blijven klein en zijn inde toppen zeer bont en welvend; op de lagere bladeren verschijnt reeds vroeg een fijne nerfnecrose, welke zich snel uitbreidt over de bladstelen en -stengel. AAn onder naar boven schrijdt de necrose langs den stengel voort, waarbij het blad spoedig verdroogt en afvalt. Door den kalen stengel maken de planten een „palm -achtigen indruk. De bladeren zijn zeer bros, zelfs de stengels bleken zeei gemakkelijk middendoor. Door de zeer vroegtijdige afsterving is de opbrengst zeer gering tot nihil. Bij de primair zieke planten treedt de necrose meer op den voorgrond dan het mozaiek. Als de planten laat in het seizoen besmet worden, blijft het bij een herige neifnecrose; indien dit vroeg plaats heeft, verschijnt naast de necrose ook een hevig mozaiek inde toppen, en verschillen de symptomen bijna niet van de secundaire. _De door het Y-virus veroorzaakte stippelstreepverschijnselen zijn zeker niet minder hevig dan die van het stippelstreepvirus uit Thorbecke. Het laatstgenoemde virus veroorzaakt wel een heviger stengelnecrose. Het grootste verschil bestaat echter in het reageeren

1082