is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de knollen. Door het Y-virus worden de knollen niet aangetast, het virus uit Thorbecke veroorzaakt daarentegen hevige oogziekte en knolnecrose; soms sterven alle oogen af en blij ft er van den knol slechts een kurkachtige massa over. Bevelander: voor een nadere omschrijving kan verwezen worden naar het begin. Zie fig. 6. Boot A 648. British Oneen: Zie fig. 8 en 9. Erdgold. Flava. Friso. Goldwalirung. Green Mountain. Industrie: zie fig, 12 en 13; op het groote verschil tusschen de primaire en secundaire symptomen is reeds eerder gewezen. Bij de primair zieke planten ziet men op de geel geworden lagere bladeren ook vaak wat groene eilandjes en ringetjes. Industrie is zeer vatbaar voor dit virus. Irish Cobbler. Ninetyfold: men heeft wel het vermoeden uitgesproken, dat deze variëteit smetstof drager zou zijn van het onderhavige virus, en als zoodanig optrad als besmettingsbron voor Eersteling. Nu bevat Ninetyfold zeker een virus, dat ziekteverschijnselen in Eersteling kan veroorzaken; dit virus is echter totaal verschillend van het Yvirus, en wordt niet (of bijna niet) door bladluizen verspreid. Het feit, dat Ninetyfold op het Y-virus met hevige ziektesymptomen reageert, bewijst, dat bovenstaand vermoeden onjuist is. Paul Krüger. Preussen. Sickingen. Souvenir; zie fig. 15. Up to Date; zie fig 10 en 11. E. Variëteiten, welke reageeren met weinig of geen mozaieksymptomen, hevige donkere nerfnecrose, soms ook stippels, hevige stengelnecrose en bladafval. Dit ziektebeeld komt dus op het oog overeen met het klassieke stippelstreepbeeld.

1083