is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz. Klokken met metalen punten . . .113 Langdurige pachten .115 De toestand van den boerenstand in ’fc begin der XVIe eeuw . . . .118 Audi et alteram partem 121 George Ville-mest 123 Geur van boter 123 Gebruik van het gras van grasperken als meststof 124 Hoe de oranje-gele vlekken op de bladeren van appel- of perenboomen ontstaan en wat daartegen te doen is. 125 Ooftbouw in Noord-Amerika . . . 126 Gemengde landbouw-berichten . . .127 Advertentiën 128 Pracht-anemone 1*29 Ville-mest 181 Vermeerdering van opbrengst tengevolge van draineren 133 Het verhuren van stoomploegen in Duitschland 133 De Rijks-Landbouwschool te Wageningen 1 . . .134 Graanmaaijers 137 Graanproductie der aarde . . . .140 Gemengde landbouw-berichten . . . 142 Advertentiën 144 N°. 40 Snowlake 145 De prijscouranten der garanderende zaadhandelaren in Nederland . . 146 De najaarsprijscouranten der garan-

Bladz. derende meststofhandelaren, opgemaakt vanwege het Proefstation . 148 Viile-mest 154 Mededeelingen over de varkensziekte door het veeartsenij kundig staatstoezigt in Limburg 155 Een peerenhoom van 400 jaren . .157 Hedendaagsche vleesch-schapen. . .157 Gemengde landbouw-berichten . . .158 Advertentiën 160 Meststrooier van Albaret 161 Een woord over de duurzaamheid van het hout . . 163 Over de practische beteekenis van grond-analyses 167 Tegen den erwtenkever 174 Araerikaansch vleeschmeel .... 174 Gemengde landbouw-berichten . . .174 Advertentiën 176 Is het voeren van gekneusd lijnzaad of van lijnkoeken voortdurend aan te bevelen ? 177 Bittere gronden en gronden van kwaden aard 181 Staring’s almanak -184 Het oogstwerk bij elektrisch licht. . 184 Landbouw en houtteelt 186 Voorstel vaneen Noord-Brabantschen landbouwer 190 Gemengde landbouw-berichten . . .191 Advertentiën 193

IV