is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 1, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekroond door de Holl. Mn, van Landb. met de GOUDEN MEDAILLE.

MAANDBLAD VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER. 1878. N°. 1. GRASMAAIER VAN JOHNSTON. Ofschoon de naam van den vervaardiger een waarborg voor deugdelijkheid aanbiedt, zoo hebben de HH. E. Decker et Mot, de invoerders van • dit werktuig in Erankrijk, dit werktuig gedurende de jaren 1875.—1876 aan nauwgezette proefnemingen

onderworpen, ten einde liet met volle gerustheid aan de landbouwers te kunnen aanbevelen. Dit werktuig is een afstammeling van de vroegere Merveilleuse, waarvan bet de inrichting en kenmerkende hoedanigheden behouden heeft, snelle gang, ligtheid in het trekken, gemakkelijkheid inde behandeling en deugdelijkheid van het werk. Maandbl, 1