is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 3, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOEJAAIISPKIJSCOU KANTEN

V. Meststoffen met stikstof en onopgelost phosphorzuur. a. Ruwe Peru-guano, gegarandeerde ruwe Peru-guano van voldoende kwaliteit (8 pCt. stikstof) wordt tot nog toe door niemand verkocht. Alleen de firma Serruijs denkt er over ze te leveren. h. Ruwe Peru-guano met weinig percenten stikstof wordt verkocht door de firma’s Salomonson en Serruijs, en wel de volgende soorten. Naam Naam Gehalte aan p .. der firma. der meststof. stikstof. phosphoorz. Js' Salomonson . . . Fijn gemalen Peru-guano 7 pCt. 16 ? Serruijs .... Peru-guano in poeder 7 pCt. 14 ƒl6.— c. Bloedmest, door de firma’s Salomonson en de Burlett geleverd. Naam Naam Gehalte aan pder firma. der meststof. stikstof. phosphoorzuur. Salomonson. , . . . Bloedmest 5 9 ƒ 12.50 de Burlett Bloedmest 5 10 (1) " 12.50 d. Gestoomd beendermeel. Naam Gehalte aan Priis der firma. stikstof. phosphoorzuur. Salomonson . . . 4.0 22 ƒ 12.— Krol 3.5 22 " 12 VI. Meststoffen met stikstof en opgelost phosphoorzuur. a. Opgeloste Peru-guano. Naam Gehalte aan Prijs, der firma. stikstof. opl. phosphoorzuur. Salomonson ... 7 9 de Burlett. ... 7 9£ / 17.— Verweij .... 7 9J- » 17-50 Ohlendorff. . . . 7 91 r » 16.20 h. Kunstmatige mengsels. Naam Naam Gehalte aan Prijs der firma. der meststof. stikstof, opl. phosphoorz. Salomonson. Ammouiak-superphosphaat 9 9 ƒ IS-— d°. d». 8 8 » 16- d°. d°. 5 13 » H.50 de Burlett . d°. 9 9» 18.— d°. d°. 5 13 " 14.50 Krol. . . d°. 10 9 " 19. d°. Salpeter-superphosphaat 79" 16. Kruidenier. Ammoniak-superphosphaat 6 j 6f " 16.50 d°. d». 6.1 7 » 16.50 Preston . . Ammoniak-superphosphaat Peru-guano 7f 9 " 16, d°. d°. 10 10|. " 19.60 (1) Op de prijscourant van de Burlett is dit phosphoorzuur waarschijnlijk bij vergissing oplosbaar genoemd.

42