is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 10, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NAJAAESPEIJSCOURANTEN ENZ.

is opgewekt en dat zij tot het goede zal leiden het goede, dit wil zeggen; juiste en oprechte benoeming der verhoekte waar, aanbod van wezenlijk bruikbare stoffen als meststoffen, prijzen naar evenredigheid met de innerlijke waarde. Wij beginnen ons overzicht wederom met de firma’s op te noemen, welke nu alleen in Nederland garantie geven onder toezicht van het Rijks proefstation. Zij zijn wederom gerangschikt volgens de anciënniteit, d.i. van het tijdstip, dat zij zich onder controle verklaarden. Lijst der G-arandeerende Meststofhandelaren, 1. A. Banting, Amsterdam. 15 Sept. 1877. 2. M. H. Saloraonson, Capelle a/d. IJssel bij Rotterdam. 15 » 1877. 3. G. J. Krol & Co., Zwolle. 15 * 1877. 4. Alexis Serruijs, Rotterdam. 24 * 1877. 5. Ohlendorff & C°., Rotterdam. 29 » 1877. 6. N. Verwey, Tiel. 1 Oct. 1877. 7. Kruidenier & C°., Charlois bij Rotterdam. 24 Dec. 1877. 8. van Rietschoten en Houweus, Rotterdam. 16 Jan. 1878. 9. Preston & C°., Rotterdam. 1 Pebr. 1878. 10. Boeke & Huidekoper, Groningen. 19 Febr. 1878. 11. J. J. Kortman, Rotterdam. 1 Maart 1878. 12. G. J. de Waard, Assen. 1 April 1878. 13. R. Merck, Melle (Hannover). 33 * 1878. 14. Smits & de Wolff, Utrecht. 1 Aug. 1878. Niet alle deze meststofhandelaren verkoopen hetzelfde. Enkelen slechts een enkele meststof, anderen een groot getal voor de verschillende behoeften. Maar allen garandeeren een zeker gehalte aan mestende hestanddeelen, en dit is niet slechts een mooi praatje, zooals soms andere handelaren beweren, maar zij zijn wel degelijk verplicht, zich aan het resultaat, bij hercontróle door het proefstation verkregen, te onderwerpen, hetzij de meststoffen door deze Heeren zelve of door hunne agenten zijn verkocht. Bij de meesten der firma’s heeft de hercontróle, door het proefstation volkomen kosteloos plaats, omdat deze firma’s zelve voor de kosten op de een of de andere manier opkomen. Slechts de firma’s A. Banting te Amsterdam en J. J. Kortman te Rotterdam en G. J. de Waard te Assen van den 1™ October van dit jaar af maken eene uitzondering hierop. Deze vergoeden de analysekosten niet of slechts in geval van minder gehalte. De verbruikers moeten in dit geval f2.— voorleder bepaling vaneen mestende bestanddeel (stikstof of phosphorzuur) vergoeden.

149