is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 10, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NAJAARSPR IJ SCO ü R ANTEN DER

Wij willen hopen, dat de nu volgende cijfers duidelijk genoeg gerangschikt zijn, om aan de landbouwers wederom een vertrouwbaren maatstaf aan de hand te geven. Van herfstbemesting zijn natuurlijk meerde minder spoedig werkende meststoffen, zooals beendermeel, verder dezulke, die inden grond eerst een verandering moeten ondergaan, alvorens zij ter plantenvoeding geschikt zijn, zooals de slechtere kalizouten, aan te bevelen. I. Meststoffen, die voor plantenvoedende stoffen slechts stikstof bevatten, zeggen wij kort; stikstofhoudende meststoffen. a- Chüisalpeter, bij Krol, Verweij, Kruidenier, Rietschoten, Boeke en de Waard verkrijgbaar. Garantie en prijs is uit de volgende kleine tabel te zien. pCt. stikstof. Krol . 15 ƒ3l f 1.40 Verweij 15 „21 „ 1.40 Kruidenier 15 marktprijs. ? Rietschoten 15 ƒ 21.50 „ 1.43 Boeke 15 » 32 „1.47 de Waard .15 „21 „ 1.40 h. Zwavelzure ammoniak, bij Krol, Verweij, de Waard en Smits & de Wolff verkrijgbaar, garantie en prijs als volgt: pCt, stikstof. Krol •■••.... 30 /27 / 1.35 VerweÜ 20 „29 „ 1.45 Rietschoten 22 „ 32 „ 1.46 de Waard 20 „27 „ 1.35 Smits &de Wolft .... 20 „25 „ 1.25 11. Meststoffen met onopgelost langzaam werkend phosphorzuur. a. Fijn beenzwart. pCt. phosphorz. Prijs. Prijs v. 1 Kg. phosphorz. Krol 25 ƒ 9 ƒ 0.36 111. Meststoffen met opgelost phosphorzuur. a. Superphosphaten. Deze worden door vele firma’s verkocht. Naam der firma. Bijzondere naam van het pCt. oplosh. Prijs v. 1 Kg. superphosphaat. phosphorz. ' phosphorz. Salomonson . . Superphosphaat 11 ƒ 6.75 f 0.61 d°- d°. 13 „ 5.50 „ 0.65 d°- d°- 15 , 9 „ 0.60 d°- d°- ' 16 „ 9.50 „ 0.59 d°- d°- 19 . 11.— . 0.57

150